خبرگزاری تسنیم: در این اینفوگرافیک، به آنچه اسرائیل از آن بیم داشت و بر سرش آمد می‌پردازد. ناکامی در جبهه داخلی و ترس نسبت به آینده و خسارت‌های بزرگ اقتصادی و افزایش شمار بیکاران و...

پرواز خارجی