خبرگزاری تسنیم: هندسه قدرتهای حاکم بر دنیا بعد از جنگ جهانی اول و دوم دچار تغییرات اساسی شد. در دوران فعلی نیز نظم جهان در حال گذار به یک نظم نوین است.khamenei.ir

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11