اجرای فرم‌های تالو و سکوت سنگین در سالن مسابقه

خبرگزاری تسنیم: در حین برگزاری مسابقات جام جهانی ساندا، تالوکاران عنوان‌دار کشور میزبان به اجرای برنامه پرداختند.

اجرای فرم‌های تالو و سکوت سنگین در سالن مسابقه

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ اﻋﺰاﻣﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺗﺴﻨﻴﻢ به اندونزی, سهیلا ﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺎﻥ ﺩﺭ شرایطی ﺩﺭ ﻭﺯﻥ 52 - کیلوگرم از سد ﺣﺮﻳﻒ اﻧﺪﻭﻧﺰﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ تماشاچیان حاضر در سالن ﻳﻚ‌ﺻﺪا نماینده ﻛﺸﻮﺭ میزبان ﺭا ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ‌کرﺩﻧﺪ.

در این دیدار نماینده اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻣ ﻲ‌ﭘﻮﺵ اﻧﺪﻭﻧﺰﻱ ﺭا ناک اوت ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺳﻜﻮﺕ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ مسابقه ﺭا ﻓﺮا بگیرد. ﻭﻱ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ نماینده کره ﺟﻨﻮﺑﻲ مبارزه می‌کند.

همچنین ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺻﺒﺢ اﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﺪاﻱ ﻭﻭﺷﻮ، ﺗﺎﻟﻮﻛﺎﺭاﻥ عنوان‌دار اﻧﺪﻭﻧﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮﻡ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘ ﻒ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺣﺎﺿﺮاﻥ ﺩﺭ ساﻟﻦ همراه شد.

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭﻭﺷﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺟﺎﺭﻛﺎﺗﺎ اﺯ ﺻﺒﺢ اﻣﺮﻭﺯ (پنج‌شنبه) ﺁﻏﺎﺯ شده اﺳﺖ.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار ورزشی
مهمترین اخبار ورزشی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی