خبرگزاری تسنیم: موشک «سجیل»همانند موشک قدر (مدل پیشرفته و ارتقا یافته شهاب۳ با برد حدود ۲هزار کیلومتر) در نیمه دوم دهه ۸۰.ش معرفی شده و برخی آنرا برترین موشک بالستیک ایرانی می‌دانند.

پرواز خارجی