جدول قیمت میوه و سبزی جات


جدول قیمت میوه و سبزی جات

خبرگزاری تسنیم: جدول قیمت میوه جات و سبزی جات در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه می‌گردد.

میوه نمونه، عادی و بسته بندی
ردیفنام محصول
 

میوه عادی
میوه نمونهبسته بندی نمونه و دستچین
درجه یک درجه دو
1 آناناس جنگلی 55000 48000 55000 55000
2 آناناس طلایی 77000 69000 77000 77000
3 انار 37000 32000 39000 42000
4 انگور انواع 35000 30000 38000 41000
5 به 38000 31000 41000 44000
6 پرتقال تامسون جنوب 39000 34000 41000 44000
7 پرتقال توسرخ جنوب 43000 38000 46000 49000
8 پرتقال تامسون شمال 29000 24000 31800 34800
9 پرتقال تامسون شمال درشت 27000 23000 29000 -
10 پرتقال رسمی جنوب 31000 27000 33000 36000
11 پرتقال رسمی شمال 26000 21000 - -
12 پرتقال سانگین 30000 25000 32000 35000
 13 پرتقال والنسیا و بیروتی کله قوچی 39000 35000 42000 45000
14 تمبر هندی (بسته های 500 گرمی) 95000 85000 95000 95000
15 توت فرنگی 78000 68000 78000 78000
16 خیار گلخانه ممتاز
(کارتنی با وزن حداکثر 16 کیلوگرم)
21000 16000 24000 27000
17 سیب سبز 26000 20000 29000 32000
18 سیب زرد لبنان 26500 20000 29000 32000
19 سیب قرمز لبنان 24500 18500 27500 30500
20 کنار 36000 32000 38000 41000
21 کیوی 25000 19000 27000 30000
22 گریپ فروت تو سرخ 23000 19000 25000 28000
23 گریپ فروت تو سفید 10000 7000 12000 15000
24 گلابی انواع 38000 32000 41000 44000
25 لیموترش سنگی 64000 55000 64000 67000
26 لیمو شیرین 41000 35000 43000 46000
27 خربزه و دست انبوه 25000 20000 25000 27000
28 موز خوشه ای (سایزهای 4، 5 و 6) 46000 40000 46000 46000
29 موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) 42000 36000 42000 42000
30 نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) 37000 27000 37000 37000
31 نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم) 34000 24000 34000 34000
32 نارنگی بندری سه رج 46000 40000 48000 51000
33 نارنگی بندری چهار رج 33000 29000 34000 -
34 نارنگی گینو 36800 31000 39800 42800
35  نارنگی (سایر انواع) 30000 24000 32000 -
 36 هندوانه   13500  8500 13500  -

 

محصولات گواهی شده
ردیفنام محصول
نحوه عرضه محصول
بسته بندیدستچین
1 انار گواهی شده 48000 49000
2 انگور شاهرودی گواهی شده 46000 -
3 به گواهی شده 50000 51000
4 پرتقال تامسون جنوب گواهی شده 47000 48000
 5 پرتقال تامسون شمال گواهی شده 40000 41000
6 پرتقال تو سرخ جنوب گواهی شده 56000 57000
7 پرتقال رسمی جنوب گواهی شده 41000 42000
8 پرتقال رسمی شمال گواهی شده 33000 34000
9 پرتقال سانگین گواهی شده 40000 41000
10 پرتقال والنسیا گواهی شده 51000 52000
11 توت فرنگی گواهی شده 93000 -
12 خیار گلخانه ای گواهی شده 29000 30000
13 سیب زرد لبنان گواهی شده 36000 37000
14 سیب قرمز لبنان گواهی شده 34000 35000
15 کنار گواهی شده 47000 48000
16 کیوی گواهی شده 34000 35000
17 گریپ فروت توسرخ گواهی شده 30000 31000
18 گلابی گواهی شده 51000 52000
19 لیمو ترش سنگی گواهی شده 75000 76000
20 لیموشیرین گواهی شده 50000 51000
21 موز خوشه ای گواهی شده
(تولید کشورهای حوزه آمریکای جنوبی)
- 48000
22 نارنگی بندری 58000 59000
23 نارنگی کلمانتین گواهی شده 40000 41000
24 بادمجان بندری گواهی شده 13500 14500
25 بادمجان دلمه گواهی شده 16000 17000
26 پیاز سفید صدفی 17000 18000
27 سیب زمینی گواهی شده 11500 12500
28 فلفل دلمه سبز ممتاز گواهی شده 18000 25000
29 فلفل دلمه رنگی گواهی شده 37000 38000
30 کاهو رسمی گواهی شده 13500 11500
31 کاهو سالادی گواهی شده 14500 12500
32 کرفس گواهی شده 11000 9000
33 کلم سفید گواهی شده 10000 8000
34 کلم قرمز گواهی شده 14500 12500
35 گوجه فرنگی بوته رس 12000 13000
36 گوجه فرنگی گلخانه ای گواهی شده 18000 19000
37 گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی گواهی شده 55000 56000

 

 

سبزیجات برگی، غیر برگی و بسته بندی
ردیفنام محصولعادیبسته بندی

و دستچین
مشخصات محصول درجه یک
قیمت مصوب

هر کیلو (ریال)
درجه یکدرجه دو
1 بادمجان انواع 9900 6900 12900 کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ
2 بادمجان دلمه 12000 8000 15000 کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ
3 پیاز زرد 12000 8000 13000 کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و سافه، فاقد آثار لهیدگی و بهم چسبیدگی، شکل شمعی و فاقد خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم  حداکثر وزن 200گرم
4 پیاز صدفی 12500 8500 13500  
5 ترب سفید 10000 7000 13000 کاملاً سالم، تازه و سفید رنگ، بدون گل و لای
6 ترب سیاه 12000 9000 15000 کاملاً سالم، تازه و سیاه رنگ، بدون برگ و ریشه و گل و لای
7 تره فرنگی 22000 16000 24000 کاملاً سالم و تازه، بدون ریشه و گل و لای
8 چغندر برش 23500 18000 26500 کاملاً سالم و تازه، بدون برگ و ریشه ، بدون گل و لای و صدمه فیزیکی
9 خیار رسمی 15500 12000 - کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم
10 خیار گلخانه ای (نایلونی) 15500 12000 - کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم (در کیسه نایلونی)
11 خیار سالادی 7500 - - کاملاً سالم
12 سبزی پاک کرده 21000 - - کاملاً سالم، تمیز و پاک شده
13 سبزی جور انواع 9000 6000 - کاملاً تازه، بدون گل و لای و ریشه
14 سیب زمینی انباری 9000 6000 10000 کاملاً سالم و یکدست، با قطر 4 تا 12 سانتی متر فاقد گل و خاک، هرگونه تغییر رنگ و تغییر شکل، ضایعات، بیل خوردگی، آفت زندگی، پلاسیدگی، جوانه زدگی و با پوست کامل
15 سیب زمینی نو (کارتنی)  12500 9000 13500  کاملاً سالم و یکدست
 16  سیر تازه با برگ  16500 10500 -  کاملاً سالم و پاک شده
 17  سیر تازه بدون برگ  40000 32000 - کاملاً سالم حداکثر با 8 سانتیمتر سافه
18 سیر خشک ممتاز 68000 52000 71000 کاملاً سالم و پاک شده، فاقد جوانه زدگی و حب شدگی
19 شلغم 14000 10000 17000 کاملاً سالم و تازه، بدون گل و لای و برگ و ریشه
20 فلفل دلمه سبز 13500 10000 16500 کاملاً سالم، سبز تیره، حداقل وزن هر عدد 100 گرم
21 فلفل رنگی 30000 23000 33000 کاملاً سالم و رنگی (در 3رنگ)، حداقل وزن هر عدد 100 گرم
22 فلفل ریز کبابی انواع 21500 15500 24500 کاملاً سالم و سبز
23 کاهو رسمی پاک کرده 9000 6000 11000 کاملاً پاک شده، درشت، مغزدار، به رنگ سبز و بدون سوختگی و آفت زدگی
24 کاهو سالادی 10000 7000 12000 کاملاً پاک شده، سبزرنگ، مغزدار و بدون سوختگی و آفت
25 کدو حلوایی 14000 9000 - کاملاً سالم و رنگ دار
26 کدو مسمایی سبز قلمی 18500 14000 21500 کاملاً سالم، سبز و قلمی، حداکثر 220 گرم
27 کرفس 7500 5000 9500 کاملاً سالم و پاک شده و بدون ساقه فرعی
28 کلم بروکلی 19000 14000 21000 کاملاً سالم و سبز، با حداکثر ساقه 8 سانت
29 کلم چینی (کاهو چینی) 7000 5000 9000 کاملاً سالم و پاک کرده
30 کلم سفید 7000 5000 9000 کاملاً سالم و پاک شده
31 کلم قرمز 11000 8000 13000 کاملاً سالم و پاک شده
32 کلم قمری 13000 8000 16000 کاملاً سالم و سبز، بدون برگ و ریشه
33 گوجه فرنگی بوته رس 8500 5500 11500 کاملاً سالم، رسیده و رنگ دار
34 گوجه فرنگی گلخانه ای 14000 8000 17000 کاملاً سالم با کاسبرگ متصل، رنگ دار و فاقد آفت و سوختگی، حداقل وزن هر عدد 80 گرم
35 گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی 45000 38000 48000 کاملاً سالم، بسته بندی در ظروف یک بار مصرف درب دار
36 لوبیا سبز 29000 22000 32000 کاملاً سبز و قیطونی، کشیده، ترد و فاقد رنگ زدگی
37 لیموترش سنگی 64000 55000 67000 کاملاً سالم، آب دار، رنگ دار و یکدست
38 نارنج 24000 18000 27000 کاملاً سالم، آب دار، بدون آفت و سیاهی
39 هویج 9500 7000 12500 کاملاً سالم، بدون شکستگی، حداقل وزن هر عدد 60 گرم و حداکثر 140 گرم

 

 

منبع: سازمان میادین میوه و تره بار

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها

 

کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
اخبار روز رسانه ها
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما