اهمیت و دستاوردهاى عملیات آزادسازى تکریت

خبرگزاری تسنیم: مردم و ارتش عراق با حمایت ایران و بدون کمک آمریکا و همپیمانان غربى، توانستند ضربه مهلکى بر داعش وارد کرده و در جهت آزادسازى استان صلاح الدین گامى جدى بردارند تا موصل را از چنگ تروریست ها آزاد نمایند.

اهمیت و دستاوردهاى عملیات آزادسازى تکریت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عملیات آزادسازى تکریت به مرحله پاکسازى شهر از لوث تروریست ها رسیده است. شهر «تکریت» مرکز استان صلاح الدین عراق است. دراین عملیات، 30 هزار نفر از نیروهاى عشایر، بسیج مردمى و ارتش عراق حضور یافتند تا مناطق مرکزى و شمالى استان صلاح الدین را از وجود گروهک تروریستى داعش، پاکسازى کنند؛ استان صلاح الدین درشمال بغداد و بر سرراه بغداد- موصل قرار دارد و از این لحاظ، «دروازه فتح و آزادسازى موصل» (مرکز خلافت داعش) نیز نامیده مى شود. مرکز این استان یعنى شهر «تکریت»، زادگاه صدام و برخى دیگر از صاحب منصبان حزب منحله بعث بوده و پیش از اشغال، حدود 260 هزار نفر جمعیت داشته است.

وجود شهر مقدس «سامرا» درجنوب استان صلاح الدین، عبور رود دجله از این استان (درکنار شهر تکریت) و هم چنین وجود برخى از چاه هاى نفت، از دیگر عوامل اهمیت این استان تلقى مى شود. عملیات آزادسازى صلاح الدین از جنبه هاى مختلف حائز اهمیت است: اولین اهمیت آن این است که عملیاتى است که با توان عراقى ها اداره مى شود و ائتلاف بین المللى به رهبرى آمریکا در آن دخالتى ندارد. دیگر این که تاکتیک و طرح ویژه  براى این عملیات اتخاذ شده است به طورى که این عملیات از پنج محور مختلف به سوى تکریت در جریان است تا تمرکز تکفیرى ها به هم بخورد به ویژه که این محورها قابل افزایش نیز هست. در این عملیات نیروهاى سنى و شیعى  و همه طیف ها در کنار هم حضور دارند و این در شرایطى که برخى فتنه گران به دنبال دامن زدن به مشکلات طایفه اى در عراق هستند، مهم و در وحدت ملى عراق مؤثر است.
آزادسازى صلاح الدین به طور حتم سرآغاز افول داعش خواهد بود به ویژه که از همان دقایق نخست بسیارى از تروریست ها از مقابل نیروهاى امنیتى و مردمى گریخته اند و درگیرى هاى داخلى میان تکفیرى ها رخ داده است و به طور حتم پس لرزه هاى شکست داعش در صلاح الدین زمینه ساز شکست هاى بعدى آن ها در موصل خواهد بود. اکنون داعش مانند سوریه در عراق نیز در تنگنا قرار گرفته است و دیگر راهى براى عقب نشینى ندارد.
در این نوشتار به اهمیت و دستاوردهاى آزادسازى شهر تکریت اشاراتى خواهیم داشت.
عملیات آزادسازى تکریت توسط ارتش و نیروهاى مردمى عراق نشان از شکل گیرى تحولات جدید در صحنه میدانى نبرد در عراق دارد. با پیروزى کامل ارتش و آزادسازى تکریت و استان صلاح الدین، محور مقاومت یک گام بزرگ دیگر به سمت پیروزى نهایى و پاکسازى کامل عراق از وجود داعش و جریان تکفیرى برخواهد داشت.
پس از هجوم داعش در تابستان گذشته به برخى استان هاى عراق در یک برنامه استعمارى استخباراتى و تصرف بخش هایى از آن، عملیات هاى زیادى براى آزادسازى مناطق اشغال شده به اجرا درآمده است، ولى شاید هیچ یک از آن ها به اندازه عملیات در استان صلاح الدین از اهمیت و ویژگى هاى خاص برخوردار نبودند. دلیل این امر آن است که اساساً جریان تکفیرى داعش با تکیه بر جریان بعثى قوام و استحکام پیدا کرده و از توان رزمى، اطلاعاتى و پایگاه عشایرى و جریان حزبى سیاسى بهره مند شده است و چنان چه واقعیت پیوند جریان تکفیرى داعش با بعثى ها را بپذیریم، عملیات در استان صلاح الدین و تکریت و شهرستان هاى کوچک این استان، عملیات نظامى در خاستگاه اصلى جریان بعثى در عراق خواهد بود که سرنوشت و قوام و ماندگارى جریان داعش تکفیرى را هم رقم خواهد زد.
به همین دلیل باید عملیات نظامى در این استان را متمایز از عملیات هاى آزادسازى پیشین بدانیم، چراکه پیامدهاى آن به جز عرصه نظامى و بنیه عملیاتى داعش در عراق، مؤلفه هاى سیاسى حزبى و روندهاى سیاسى پس از نابودى و اخراج داعش از عراق را نیز تحت تأثیر جدى قرار مى دهد.
عملیات دو هفته گذشته در صلاح الدین که آزادسازى حمرین، الدور، البوعجیل، مناطق شمال سامراء و شرق آن تا تکریت را در بر داشت و سبب آزادى العظم و زرکه در شمال تکریت شد، گام هاى اصلى و پایانى خود را به آرامى  برمى دارد.
همه عراقى ها به خوبى به یاد دارند که در تابستان گذشته 1800 سرباز پایگاه اسپایکر که عمدتاً از شیعیان جنوب عراق بودند، چگونه به دست جنایتکاران داعشى بعثى که از عشایر البوعجیل و البوناصر بودند، قتل عام شدند. به همین دلیل در این عملیات تعیین کننده به جز به کارگیرى تمامى تجارب جنگى در مناطق عراق و نمونه هاى وسیع تر آن در سوریه که از درگیرى با تروریست هاى تکفیرى و مزدوران و پیاده نظام سرویس هاى اطلاعاتى غربى و عربى به دست آمده، از حضور قابل توجه عشایر سنى عراق در یگان هاى عمل کننده در استان صلاح الدین هم استفاده شده و یک تیپ از بستگان و اقوام شهداى پایگاه اسپایکر هم در بین یگان هاى داوطلب بسیجى عراق در کنار واحدهاى نظامى  ارتش عراق حضور دارند.
این بدان معناست که یگان هاى عملیاتى، به جز شاخص هاى نظامى و عملیاتى، از انگیزه و اراده جدى نیز براى رهایى  از تروریسم بعثى داعشى هم برخوردار است.
اگرچه جریان بعثى تکفیرى در شهرها و شهرستان ها و مناطق اشغال شده اقدامات پدافندى وسیعى به اجرا درآورده تا روند عملیات آزادسازى را کند نماید و فرصت فرار و یا دفاع را براى آن ها فراهم کند ولى با همه این اقدامات ایذایى، نیروهاى عمل کننده تاکتیک و شاخص هاى عملیاتى مهمى به کار گرفته اند و با سرعت از خطوط اولیه دفاعى  تروریست ها عبور کرده و مناطق شهرى و روستایى و جغرافیایى اشغالى را در روزهاى اخیر آزاد و پاک سازى کرده اند. آتش بارى سنگین، استفاده از هوانیروز و نیروى هوایى به شکل وسیع و قدرتمند، همزمانى گسترش عملیاتى در تمام مناطق استان براى جلوگیرى از فرصت طلبى تروریست ها و جابه جایى سریع آنان، استفاده از تک تیراندازهاى حرفه اى براى باز کردن برخى راه ها و یا شکار تک تیراندازهاى دشمن، فرماندهى مشترک ارتش و بسیج، استفاده از پهپادهاى شناسایى و عملیاتى و حمایت سیاسى کامل داخلى و کسب تأیید و حمایت خارجى و بین المللى در مقابله با تروریست ها و عدم تکیه بر امکانات نیروهاى آمریکایى و ائتلاف غربى که هم اکنون در عراق به سر مى برند، از ویژگى هاى عملیات اخیر در استان صلاح الدین است.
با این که برخى گزارش ها از اقدامات مشکوک هوایى هواپیماهاى آمریکایى در پرتاب سلاح و مهمات براى  تروریست ها و حتى جابه جایى آن ها به پشت خطوط نیروهاى آفندکننده ارتش و بسیج حکایت دارد، ولى سیر عملیات در دو هفته گذشته با گام هاى مطمئن و مستحکم به جلو رفته و با کمترین هزینه هاى عملیاتى و تلفات، آمار کشته هاى داعش را از مرز هزار نفر فراتر برده است.
اسیرشده هاى دشمن و یا سلاح و تجهیزات غنیمتى به خوبى از نقش اساسى غربى اسرائیلى و عربى در ناامنى و بى ثباتى و فعال سازى داعش در عراق پرده برمى دارد. مراکز استراق سمع و جنگ الکترونیک که در شمال تکریت به دست نیروهاى حکومتى افتاده است، از حضور فعال بعثى ها و تجارب گذشته آن ها در دوره صدام و تجهیزات غربى که در اختیار آن ها قرار گرفته، در این نبرد بزرگ حکایت دارد. این عملیات نظامى و پیامدهاى آن براى بسیارى از طرف هاى  داخلى و خارجى مهم است و به جز داعش، بازیگران دیگر را نیز به تحرک واداشته است. تأثیر شکست در استان صلاح الدین بر بنیه عملیاتى داعش و متزلزل شدن داعش در موصل و استان نینوا، موجب شده تا داعش بخشى از کادرهاى خود را از سوریه به عراق وارد کند و محورهاى استان الانبار را فعال کرده تا از فشار عملیاتى بر روى  بعثى ها در صلاح الدین بکاهد. با این حال نیروهاى داعش در استان الانبار نیز خسارت هاى جدیدى را متحمل شده و برخى مناطق اطراف فلوجه و یا هیث و یا حدیث را از دست داده اند.
نقش بى بدیل ایران در عملیات صلاح الدین که با رمز لبیک یا رسول الله و با هوشمندى دقیقى به اجرا درآمد، مقامات آمریکایى را وادار کرده تا از آن ارزیابى مثبتى ارائه دهند که همین موضوع آمریکایى آثار خاصى در نگاه کشورهاى  ارتجاع عرب به جاى گذاشته و تردید و تزلزل در مواضع آن ها را تشدید کرده و گفته مى شود برخى از همین کشورها، پس از اردن، به دنبال سفر به تهران و اعلام دوستى با ایران هستند تا کارنامه سیاه آن ها در منطقه موجب مجازات آن ها نشود.
روندهاى کلى در عملیات صلاح الدین به شکلى است که در گام هاى حساب شده و پیشروى هماهنگ در تمامى  محورها، با محاصره سازى مناطق آلوده و حضور تروریست ها، از ایجاد ارتباط و دریافت کمک از دیگر مناطق با تروریست هاى محاصره شده، جلوگیرى به عمل مى آید و از فرار آن ها به مناطق استان الانبار نیز به شدت ممانعت به عمل مى آید. به همین دلیل فراریان بعثى داعشى عمدتاً به سمت مناطق کوهستانى و یا شمال در استان نینوا گریخته اند و برخى از آن ها نیز در پوشش عشایر منطقه، ممکن است خود را با نیروهاى حکومت مرکزى هماهنگ نشان دهند تا از سرکوب در امان بمانند و در فضایى به دور از رسانه ها، با عشایر سنى منطقه و یا عشایرى که از همان ابتدا با داعش اعلام هم پیمانى کرده اند، برخى مذاکرات در جریان است.
آنچه بدیهى است این که سران بعثى و عناصر مؤثر استخباراتى، نظامى و سیاسى با همه تلاش ها در امان نخواهند بود. میزان پیروزى و یکسره سازى در عملیات صلاح الدین، بر کیفیت و کم هزینه تر شدن عملیات پاکسازى نهایى در استان نینوا و الانبار کمک جدى خواهد کرد و مهم تر از ابعاد نظامى، در روندهاى سیاسى و بنیه جناح هاى چالش گر و وابسته به آمریکا و غرب و ترکیه و ارتجاع عرب آثار خود را بر جاى مى گذارد که به معناى محدودتر شدن سطح و میزان قدرت مداخله گرى آنان در عراق خواهد بود.

       جنبه هاى راهبردى عملیات
عملیات آزادسازى «تکریت» مرکز استان صلاح الدین که از چند روز پیش شروع شده است از جنبه هاى  مختلفى «راهبردى» و تعیین کننده به حساب مى آید از این رو نیروهاى داعش از همه ظرفیت خود استفاده مى کنند تا مانع سقوط تکریت به دست نیروهاى عراقى شوند. در خصوص اهمیت و پیامدهاى این عملیات نکاتى وجود دارد:
1. مهمترین عملیات؛ عملیات آزادسازى تکریت، مهم ترین عملیات نیروهاى مقاومت عراق علیه تروریست هاى داعش محسوب مى شود. این در حالى است که تعدادى از عملیات هاى گذشته شامل عملیات آمرلى، جرف الصخر و مقدادیه از اهمیت بالایى برخوردار بودند. عملیات تکریت از این جهت از حساسیت بالاترى برخوردار است چراکه قلب بعث و داعش به حساب مى آید. اگر تکریت سقوط کند به این معناست که بعث و داعش در اصلى ترین نقطه عراق شکست خورده اند و این انرژى رو به تزایدى را به مخالفانشان در عراق مى دهد و آزادسازى موصل را تسهیل مى کند. از این رو گفته شده است که داعش با فراخواندن بخشى از زبده ترین نیروهاى خود از سوریه روى حفظ تکریت متمرکز شده است.
نبرد تکریت بسیار مهم و حساس است، به گونه اى که این عملیات به علت وجود تک تیراندازها و تله هاى انفجارى، بسیار کند و با دقت بالا پیش مى رود. سردار بزرگ ایرانى نیز در این عملیات همانند جرف الصخر و آمرلى به عنوان طراح اصلى عملیات حضور دارد. نکته بسیار مهم در عملیات تکریت این است که آمریکا به عنوان بزرگترین پشتیبان تروریست هاى خاورمیانه که چند ماهى است ژست ضد تروریستى به خود گرفته است براى آزادسازى تکریت دعوت نشده است. این نکته از آنجا حائز اهمیت است که رقیب بزرگ آمریکا در عراق یعنى ایران محور این عملیات است و در صورت پیروزى عملیات تکریت، جایگاه ایران در عراق بسیار برتر از قبل خواهد شد.
2. سقوط تکریت در واقع سقوط آخرین منطقه تحت سیطره بعث و داعش در استان صلاح الدین به حساب مى آید. پیش از این نیروهاى عراقى شهرستانهاى الشرقاط و بیجى در شمال، توزخورماتو و الدور در غرب و بلد و الفریس در جنوب تکریت را آزاد کرده بودند. شهر بزرگ سامرا هم که از ابتدا از تعرض داعش دور ماند. بنابراین آزادى تکریت به معناى پایان عملیات ارتش و نیروهاى مقاومت عراقى در استان صلاح الدین به حساب مى آید. از آنجا که استان صلاح الدین در میان دو استان بزرگ سنى دیگر یعنى الانبار و نینوا واقع شده است، تأثیر زیادى روى وضعیت داعش در انبار و نینوا برجاى مى گذارد. بخش وسیعى از شمال و شرق انبار از طریق صلاح الدین به استانهاى نینوا، کرکوک، بغداد و دیاله متصل مى شود و از این رو عملیات آزادسازى تکریت نقش مهمى در تعمیق امنیت استانهاى مرکزى و شرقى عراق خواهد داشت و تا حد زیادى موقعیت امنیتى پایتخت را تثبیت مى نماید.
3. عملیات تکریت به واسطه آن که داراى وسعت زیاد عملیاتى است، نیاز به همکارى بخش هاى مختلف مردمى در عراق را گوشزد مى کند. منطقه عملیاتى تکریت به اندازه کل مساحت کشور لبنان و بیش از یک سوم کشور فلسطین به حساب مى آید یعنى وسعت این منطقه عملیاتى بیش از ده هزار کیلومتر مربع مى باشد. این وسعت و تأکیدى که بر سرعت عملیات وجود دارد، تکریت را به میدانى براى تمرین آمادگى ها و نشان دادن میزان توانمندى ها تبدیل کرده است از این رو یکى از مقامات سازمان پیشمرگان مسلمان کرد که در این عملیات داراى نقش مى باشد، مى گوید کردها به فرماندهان این عملیات اعتماد دارند و معتقدند عملیات تکریت زمینه ساز همراهى نیروهاى مختلف و سازماندهى  سریع آنان براى آزادسازى موصل مى باشد. او در این بین با صراحت به برگزار شدن چندین جلسه میان مقامات سازمان پیشمرگه با سردار سلیمانى اشاره مى کند.
پیش از این کردها از این که همراه سردار نام آشناى سپاه اسلام دیده شوند کتمان مى کردند و از این رو تصریح مقامات پیشمرگه به خوبى نشان مى دهد که یک اتفاق مهم میدانى افتاده است. در واقع نیاز به حضور همه نیروهایى که داراى  سازمان و سازماندهى مقاومت هستند این امکان را فراهم کرده است که هر جریان مردمى در عراق در حال رقابت با جریانات مردمى دیگر قرار گیرد. وجود این موضوع دهها هزار نیروى پرتحرک آماده کار را وارد میدان نموده است.
4. یک جنبه مهم دیگر تکریت، وضعیت اقتصادى و مدنى آن است. بخش عمده اى از میدان هاى نفتى عراق در مجاورت تکریت قرار دارد و تسلط داعش بر این منطقه، جداى از آن که دولت را از امکان استخراج و صدور نفت محروم مى کند یک پشتوانه مهم هم براى گسترش روابط داعش با کشورهاى خارجى و افراد متنفذ در منطقه به حساب مى آمد.
پایگاه هوایى اسپایکر هم که در همان هفته هاى نخست پس از حمله خردادماه داعش به دست این سازمان تروریستى  افتاد، در تکریت قرار دارد و آزادى آن مى تواند تأثیر روحى فراوانى برجاى بگذارد. آزادسازى این پایگاه یکى از اهداف عملیاتى در تکریت به حساب مى آید. در واقع داعش در زمانى که بر اسپایکر و حوزه نفتى صلاح الدین در بیجى و تکریت دست پیدا کرد، قدرت خود را به رخ دشمنانش کشید. در آن زمان بسیارى از روزنامه هاى غرب، سیطره داعش بر منطقه بیجى و پایگاه هوایى اسپایکر را نشانه هوشمندى داعش در عملیات خود ارزیابى و شکست آن را در مرز محال معرفى کردند. اما طى روزهاى اخیر همین روزنامه ها، خبرهاى زیادى مبنى بر قریب الوقوع بودن آزادى مناطق در اشغال باقى مانده استان صلاح الدین درج کردند.
روزنامه واشنگتن پست در این میان با شیطنت خاصى نوشت: «هم اینک پاى سردار سلیمانى به تکریت رسیده و انتظار مى رود طى روزهاى آینده به آزاد شدن مرکز صلاح الدین بیانجامد. عراقى ها معتقدند پیروزى سلیمانى در تکریت، رغبت زیادى را در عراق پدید مى آورد تا آزادى موصل را از سلیمانى مطالبه نموده و با او براى عملیات موصل همراه شوند.» این در حالى است که غربى ها شدیدا از شکست داعش بدست نیروهایى با محوریت ایران نگرانى دارند و این نگرانى شان یادآور نگرانى از شکست صدام حسین در مقابل انقلاب اسلامى در فاصله سالهاى 1361 تا 1367 است. در آن زمان آمریکایى ها با صراحت مى گفتند شکست صدام حسین در جنگ کار را بر کشورهاى غربى براى تسلط بر منطقه حساس خلیج فارس و نیز کشورهایى که در دو سوى غربى و شرقى ایران قرار دارند، دشوار مى نماید. همین چند هفته پیش هنرى کیسینجر در مصاحبه با «وال استریت ژورنال» گفت: «خطر ایران براى آمریکا و متحدانش از خطر داعش شدیدتر است چراکه داعش یک پدیده است و از عمق راهبردى  برخوردار نیست و از این رو به زودى محو مى شود ولى انقلاب اسلامى ایران بر یک بستر تاریخى تکیه داشته و از سوى نیروهاى انرژى یافته از یک مذهب حمایت مى شود. ایران داراى پیچیدگى هاى زیادى است که هنوز هم براى نیروهاى ما ناشناخته است و حال آن که داعش همین است که مى بینیم». البته ایران همکارى با نیروهاى عراقى و با مطالبه دولت قانونى عراق را هیچگاه پنهان نکرده است کما این که عراقى ها هم رسما مشارکت ایران در ساختار امنیتى مبارزه با داعش را خواستار شده و درخواست خود و پاسخ مؤثر ایران را کتمان نکرده اند. اما غربى ها به گمان این که ایران نمى تواند به مرکزیت مشترک بعث و داعش در تکریت غلبه کند، یک سناریو را براى ناامید کردن عراقى ها از توانایى ایران در به سرانجام رساندن عملیات هاى پیچیده امنیتى به میدان آورده اند و البته این سناریو عمر چند روزه اى بیشتر نمى یابد و به همین دلیل هم غربى ها در این خصوص از حد کنایه گویى و استعاره سرایى فراتر نرفته اند.
5. طى روزهاى گذشته، عملیات آزادسازى تکریت به انجام سلسله عملیات هاى موفقى گره خورده است و از آنجا که در این حرکت یک هدف بزرگ وجود دارد و آن آزادسازى قلب داعش و بعث- تکریت- است، موفقیت هاى پى درپى که هر کدام از اهمیت خاصى برخوردارند به چشم نیامده اند. طى 2 تا 3 روز گذشته، رزمندگان مقاومت در عراق، العلم، الدور، البوعیسى، البوطلحه که هر کدام یک شهرستان کوچک محسوب مى شوند را به همراه ده ها روستا آزاد کرده اند که براى هر کدام از آنان نیاز به طراحى یک عملیات جداگانه بوده است. همزمان با این مسأله ما شاهد عقب نشینى و در واقع فرار بعثى ها و داعش از دو منطقه مهم الفتح و الحویجه بودیم که از وحشت و نگرانى عمیق آنان حکایت مى کند آنان عملا فتح و حویجه را به دالانى براى عبور از تکریت به موصل تبدیل کرده اند. این در حالى است که داعش پیش از این به نیروهایش اجازه ترک میدان را نمى داد و به آنان با صراحت مى گفت یا پیروزى و یا مرگ. کما این که در جریان عملیات القصیر در شمال استان حمص سوریه که در خردادماه سال گذشته انجام شد، نیروهاى داعش وارد دالانى که حزب الله براى فرار آنان باز گذاشته بود، نمى شدند و تا آخر مقاومت کردند اما پیروزى هاى پى درپى  ماه هاى اخیر رزمندگان مقاومت، تبعیت پذیرى نیروهاى داعش از فرمول یا پیروزى یا مرگ را کاهش داده است. نیروهاى «شبک» که بخشى از شیعیان استان دیاله به حساب مى آیند و در عملیات آزادسازى تکریت نیز داراى  نقش هستند و منطقه عملیاتى محول شده به آنان مشرف به مناطق فتح و حویجه است مى گویند شاهد فرار ده ها نفر از نیروهاى زبده داعش بوده اند.
6. شکست داعش فقط شکست یک گروه تروریستى نیست بلکه شکست یک برنامه چندجانبه و یک فکر استراتژیک که در پشت آن سرویس هاى اطلاعاتى و سیاسى غرب و برخى از کشورهاى منطقه اى قرار دارند نیز مى باشد. از حدود 3 سال پیش  گفته مى شد که محور آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه و عربستان در حال طراحى یک مدل هستند که در عین آن که شباهت زیادى به مدل ایران در مواجهه با دشمنانش دارد، اما در عین حال رو در روى  ایران قرار مى گیرد! در واقع این کشورها با محوریت آمریکا به یک مدل دست یافتند که از روش جنگ هاى  نامتقارن سود مى برد اما اینک این کپى تقلبى در برابر نسخه اصلى، تا حد بسیار زیادى رنگ باخته است.
بى شک کمک هاى مستشاران جمهورى اسلامى ایران در سازماندهى بسیج مردمى و ارتش عراق با وحدت بین طوایف و قبایل شیعه و سنى، نقش مؤثرى در این پیروزى داشته است و این اقدام متهوّرانه در برابر داعش، عراق را از خطر سقوط و تجزیه نجات داد. خطرى که میراث شوم صدام تکریتى و رژیم بعثى عراق بود و دولت شیعه در عراق نتوانست بر این میراث شوم یعنى تبعیض قومى، قبیله اى و طایفه اى غلبه کند و داعش نیز از این فرصت استفاده کرد و یورش همه جانبه خود را از موصل انجام داد، تا عراق در خطر سقوط قرار گیرد. در این میان آمریکا نیز بر خطر نفوذ داعش در منطقه پى برده اما با یک تناقض مواجه است. از یک طرف از نفوذ ایران در عراق بیمناک است، اما تنها راه دفع فتنه داعش را نیز جمهورى اسلامى ایران مى داند چراکه ترک ها و سعودى ها به دلیل هراس از نفوذ ایران، از داعش حمایت کردند و در حال حاضر نیز سرویس هاى جاسوسى آن ها از داعش حمایت مى کنند.
لذا درمیان کشورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى جمهورى اسلامى ایران بود که با سازماندهى بسیج مردمى عراق (جیش المهدى) و پاکسازى عناصر خائن و جایگزینى نیروهاى وفادار به عراق در بدنه ارتش، یک نیروى نظامى  مردمى جهت مقابله با داعش تشکیل گردید تا یورش نهایى جهت آزادسازى مناطق اشغالى توسط داعش انجام گیرد.
همزمان با این اقدامات، داعش نیز به دنبال اجراى راهبرد زمین سوخته است و با آتش زدن حلقه هاى چاه نفت در استان هاى شمال عراق هم مرز با سوریه، زمین اشغال شده را مى سوزاند که نشان از شکست آنان در برابر ارتش و بسیج مردمى عراق است و به کمک هاى همپیمانان منطقه اى خود یعنى ترکیه، عربستان سعودى و قطر دلخوش هستند تا از شکست نهایى رهایى یابند.
از طرف دیگر رسانه هاى عربى - ترکى در منطقه نیز از ازدیاد نفوذ ایران در عراق و منطقه ابراز نگرانى کرده و قصد دارند تا با اقدامات نرم افزارى، ایران را در عراق با چالش مواجه نمایند و زحمات جمهورى اسلامى ایران در پیوند وحدت بین قبائل و طوایف شیعه و سنى در عراق را ناکام بگذارند که این خود نشان دهنده پیوند دولت هاى صاحب رسانه هاى عربى حامى داعش مى باشند که سعى دارند در بدنه دولت و مردم عراق شکاف بیندازند.
اما بى گمان مى توان اعتراف کرد که مردم و ارتش عراق با حمایت ایران و بدون کمک آمریکا و همپیمانان غربى، توانستند ضربه مهلکى بر داعش وارد کرده و در جهت آزادسازى استان صلاح الدین گامى جدى بردارند تا موصل را از چنگ تروریست ها آزاد نمایند و در این میان نباید از همکارى دولت ایران و دولت عراق (حیدر العبادى، نورى  المالکى ) گذشت که براى دفع فتنه داعش اهتمام جدى ورزیدند که در تحولات 9ماهه اخیر جاى بسى  خوشحالى دارد.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴