پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست

کارگزاری فارابی