بازسازی واقعه غدیرخم در شیراز به روایت تصویر

واقعه غدیرخم همزمان با این عید سعید در شهر شیراز بازسازی شد.

بازسازی واقعه غدیرخم در شیراز به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، واقعه غدیرخم همزمان با عید سعید غدیر خم در شهر شیراز بازسازی شد.