سفر وزیر دادگستری به گرگان به روایت تصویر

وزیر دادگستری برای شرکت در جشن غدیر در بندرترکمن به استان گلستان سفر کرد.

سفر وزیر دادگستری به گرگان به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، وزیر دادگستری برای شرکت در جشن غدیر در بندرترکمن به استان گلستان سفر کرد.