سفر وزیر دادگستری به گرگان به روایت تصویر

وزیر دادگستری برای شرکت در جشن غدیر در بندرترکمن به استان گلستان سفر کرد.

پور محمدی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، وزیر دادگستری برای شرکت در جشن غدیر در بندرترکمن به استان گلستان سفر کرد.