طرح اطعام ۱۴ هزار نفری در روز عید غدیرخم در اهواز به روایت تصویر

طرح اطعام ۱۴ هزار نفری در روز عید غدیرخم در اهواز برگزار شد.

طرح اطعام 14 هزار نفری در روز عید غدیرخم در اهواز به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به‌مناسبت عید سعید غدیرخم در اهواز اطعام 14 هزار نفری در اهواز برگزار شد.