22 / 1

عرفان کوچاری

فیلیپ گایست هنرمند آلمانی در ایران و به مناسبت تاریخ اتحاد دو آلمان شرقی و غربی، برج آزادی را به شکلی متفاوت نورپردازی کرد. نام این پروژه دروازه واژه‌هاست که به مدت سه شب در میدان آزادی تهران اجرا شد.

کارگزاری فارابی