انتفاضه قدس همچنان شعله ور

انتفاضه قدس تا این لحظه حدود ۵۷ شهید و صدها زخمی به جا گذاشته است

انتفاضه قدس همچنان شعله ور

پرواز خارجی