سفر رئیس سازمان مدیریت بحران به استان ایلام به روایت تصویر

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به منظور بازدید از مناطق سیل‌زده و ارزیابی اقدامات دستگاه‌های اجرایی به ایلام سفر کرد.

مدیریت بحران

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به منظور بازدید از مناطق سیل‌زده و ارزیابی اقدامات دستگاه‌ها به ایلام سفر کرد.