سفر رئیس سازمان مدیریت بحران به استان ایلام به روایت تصویر

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به منظور بازدید از مناطق سیل‌زده و ارزیابی اقدامات دستگاه‌های اجرایی به ایلام سفر کرد.

سفر رئیس سازمان مدیریت بحران به استان ایلام به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به منظور بازدید از مناطق سیل‌زده و ارزیابی اقدامات دستگاه‌ها به ایلام سفر کرد.