نمایشگاه گل داوودی در محلات به روایت تصویر

نمایشگاه گل داوودی با حضور معاون وزیر جهادکشاورزی و جمعی از مسئولان استانی در شهر محلات، قطب گل و گیاه کشور برگزار شد.

نمایشگاه گل داوودی در محلات به روایت تصویر