18 / 1

محمدعلی مریزاد

فاطمه حمامی در زمان تولد به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغزش دچار معلولیت شدید جسمی شده و ۲۵ سال است با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کند اما همان طور که خودش با دست خطش نوشته بود:معلول من نیستم، معلول کسی است که نمی‌تواند لحظه‌ها را ثبت کند...

کارگزاری فارابی