وحدت بزرگترین نعمتی است که پس از رهبری صالح به یک جامعه اهدا می‌شود

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: دشمن فهمیده است که مردم ایران و مردم مسلمان جهان به اسلام، وجود مقدس نبی‌اکرم و قرآن علاقه دارند و هدف دشمن این است که مردم ما را از اسلام و رسول اکرم(ص) و قرآن جدا کند.

وحدت بزرگترین نعمتی است که پس از رهبری صالح به یک جامعه اهدا می‌شود

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران گفت: هفته پیش رو دو مناسبت بزرگ را در پی دارد. مناسبت اول سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و فرزند گرامی ایشان امام صادق(ص) است. مناسبت دوم روز 9 دی و سالروز قیام عمومی ملت ایران برای خاموش کردن آتش فتنه سال 88است.

وی افزود: عده‌ای در آن سال می‌خواستند راه را برای تهاجم دشمن به مقدسات ما فراهم کنند که به حمدالله با حمایت ملت با بصیرت ما این توطئه خنثی گردید و آتش فتنه خاموش شد. این دو حادثه بی پیوند با یکدیگر نیستند.

بزرگترین نعمت در قرآن‌کریم «رهبری الهی» معرفی شده است

آیت‌الله اراکی ادامه داد: میلاد پیامبر اکرم و امام صادق یادآور نعمت الهی است خدای متعال به ما دستور داده است که نعمت های بزرگ او را پاس بداریم و یکدیگر را به این نعمت‌ها تذکر دهیم و از این نعمت ها بهره بگیریم. بزرگترین نعمتی که در قرآن کریم به عنوان نعمت‌تام یاد شده و معرفی شده است نعمت رهبری الهی است که برترین این نعمت در وجود نبی اکرم جلوه کرده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: من به یک نکته اشاره کنم این نکته اگرچه نکته ای فلسفی است اما نکته ای است که عقل متعارف به این نکته اذعان دارد. خدای متعال جل و علا کامل مطلق است و از این کامل مطلق آنچه برمیخیزد و  فعل او و دست ساخت اوست، باید بهترین باشد. این را عقل متعارف هم میگوید و این را ادراک میکند که یک موجود کامل و مطلق باید در انتخابش و آنچه می‌آفریند بهترین‌ها را ایجاد کند و اگر رفتاری دارد این فعل بهترین‌ها باشد. بر اساس این قاعده عقلی که نقل و متون و نفوس هم این قاعده عقلی را تایید میکند آنچه سبب اصلی جهان آفرینش می‌تواند باشد و آفریدگان دیگر صدقه سر اویند چرا که باید آفریده‌ای وجود داشته باشد که این آفریده مقصد اصلی عالم خلقت باشد، خدا آن آفریده را به عنوان آفریده اصلی خویش برمی‌گزیند و اگر دیگران را برمی‌گزیند برای آن است که این آفریده به اهداف و مقاصدش دست یابد. بلکه حتی فرشتگان و هر آفریده‌ دیگری برای آن ساقی بوجود آمده‌اند. هدف از آن این بود که یک افریده دیگری که از آن به ساقی تعبیر شده است؛ او کسی است که جهان آفرینش را و آن شراب محبت را او به کام مردم میریزد و این ساقی وجود مقدس پیامبر اکرم است. بخاطر یک آفریده هزاران آفریده را مورد کرامت قرار میدهد.

آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه زیارت جامعه کبیره ما دائره المعارف ولایت است و به این مفهوم فراوان پرداخته است، گفت: جهان آفرینش برای وجود پیامبر اکرم آفریده شده است. برخی از این روایت‌ها مطالب دقیقی دارد که می‌گوید وجود امیرالمومنین و وجود حضرت صدیقه کبری و سرانجام امامان یازده گانه این وجودها مکمل شخصیت پیامبر اکرم (ص) است. ولذا کسی که وجود حضرت امیر را از پیامبر جدا کند و بگوید من رسول را پذیرفته و علی و فاطمه را رد میکنم؛ این شخصیت را درک نکرده است. این شخصیت کامل بخش هایی دارد و بخش هایی از این شخصیت کامل در وجود ائمه جلوه گر شده است.این وجود کامل قابل تفکیک از وجود پیامبر اکرم نیست. اینها بخش هایی از این وجود کامل هستند. اگر وجود اینها نبود، جهان آفرینش بی فلسفه بود.

وی افزود: برای پیدایش جامعه‌ای که مردمش نمونه‌ای از همان افرادند و آن جامعه علوی و فاطمی و حسنی و حسینی و مهدوی است جامعه‌ای است که مرد و زن نمونه‌ای از ایشان باشند. اگر جامعه از رهبران الهی پیروی کند جامعه پیرو ساخته می‌شود و هر جامعه‌ای که از رهبرانی پیروی کند و اطاعت آنها را پیروی کند یک شخصیت درونی نظیر شخصیت رهبران در آنها شکل میگیرد. و لذا انتخاب رهبر بسیار مهم است. رهبران هستند که شخصیت افراد جامعه را شکل میدهند و اما اگر مردم از آنها پیروی کنند. رهبران خوبی مانند پیامبر اکرم و ائمه برترین بخشش های الهی است و اگر مردم از این رهبران برخوردار شوند زندگی برایشان شیرین خواهد شد اما اگر اینچنین رهبرانی نداشته باشند اگر دهان مردم را پر از عسل هم کنند زندگی خوبی نخواهند داشت.

آیت‌الله اراکی تصریح کرد: مردمی که از رهبران الهی پیروی نکنند، قطعا دچار تفرقه می‌شوند و تبعیت از رهبران الهی است که جامعه را یکدست میکند هیچ عنصری نمیتواند بجز پیروی از رهبران الهی جامعه را یکدست کند. آن رحمت الهی است که در یک وجود شکل می‌گیرد و توانسته است این مردم را یک دل کند.اگر این محبت نبود اینها هیچگاه یکدل نمی‌شدند و اگر سرمایه های زمین را خرج کنند نمیتوانند مردم را یکی کنند و اما این خداست که از طریق تو شما را یکی میکند.

وحدت بزرگترین نعمتی است که پس از رهبری صالح به یک جامعه اهدا می‌شود

وی با اشاره به نتایج وحدت گفت: در نتیجه وحدت است که امنیت بوجود میآید. جامعه پراکنده، گرفتار شکاف و چند دستگی و گرفتار ستیز خواهد شد و امنیت از این جامعه گرفته خواهد شد. در چند جای قرآن کریم داریم که به این نکته اشاره شده است. ناامنی در جامعه بشر در نتیجه تفرقه است. همه مردم دنیا باید این را بدانند که رهبران فاسد و عوامل پلید در جامعه بشر منشا پراکندی انسان ها شده به منظور آنکه بتوانند از انسان ها در برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. هوای نفس و دنیا پرستی‌ها و  شهوست پرستی‌ها و خودکامگی ها جوامع را پراکنده میکند. وحدت بزرگترین نعمتی است که پس از رهبری صالح به یک جامعه اهدا می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت ادامه داد: خدا در قرآن می‌گوید که به ریسمان الهی چنگ بزنید. ریسمان خدا همان رهبری الهی است. خدای متعال رهبری الهی را می‌گذارد که مفسر قرآن است. پیامبر اکرم میگفتند که من دو شی ارزشمند را در بین شما میگذرم قرآن و عترتم اگر به اینها تمسک کنید گمراه نمی‌شوید. کار رسول اکرم تفسیر قرآن است اولین ماموریت بزرگ ایشان همان تفسیر قرآن است. خدا می‌گویدک اعتصموا به حبل الله جمیعا و ذکروا نعمت الله و ... و همچنین می‌گوید شما دشمن یکدیگر بودند و این نعمت خدا چیست که شما بوسیله آن یکدل شده اید؟ بیاد بیاورید نعمت خدا را و پیمانی که با خدا بستید وقتی که به رسول اکرم گفتید. آن چه نعمتی است؟ آن میثاق که گفتید سمعنا و اطعنا.

آیت‌الله اراکی تصریح کرد: انقلاب ما در حقیقت وفای به این میثاق بود. ما در انقلاب چه گفتیم؟ حرف ما در انقلاب چه بود؟ وقتی مردم انقلاب کردند گفتند ما شاه نمیخواهیم و خمینی را میخواهیم. شاه سمبل فرمانروای ستمگر و غیر الهی بود. فرمانروایی که خدا اجازه نداده بود. فرمانروای اصلی مردم کیست؟ خداست. خدا فرمانروا است و حقا شاهی و پادشاهی سزاوار اوست ما اگر از رسول اکرم پیروی میکنیم چون پیروی از رسول فرمانبری از خداست و بعد از او، از آن کسانی که رسول به ما دستور داد پیروی می‌کنیم.

مردم ما می‌دانستند که فتنه بستر پراکندگی ملت‌ها است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت ضمن اشاره به حدیث پیامبر اسلام که می‌فرمایند خداوندا رحمت خود را شامل خلفای من بفرما، گفت: پیامبر اسلام می‌گویند خلافای من کسانی هستند که علم من و دانش من و حدیث من را و مردم را با حدیث و تعالیم و سنت من آشنا میکنند این یعنی همان فقهای عادل. بزرگترین نعمت، نعمت رهبری الهی و شایسته و رهبری است که راه را بلد باشد و رهبری که مردم را در مسیر خدا فرمانروایی کند. این نعمت الهی است که میتواند مردم را یکپارچه و یکدل کند. کشورهای منطقه را ببینید و آنها را با ایران مقایسه کنید، تنها کشوری که مردمش یکپارچه بوده و سنی و شیعه این مردم با هم هستند ایران است. ممکن است اختلاف نظر داشته باشند اما این غیر از نزاع و ستیز و دشمنی است همانگونه که در یک خانواده ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد. بحمدالله جامعه ما جامعه واحدی است و باید از این وحدت پاسداری کنیم.

وی با اشاره به تدبیرهایی که دشمنان برای از بین بردن این وحدت به کار می‌برند گفت: یکی از مهم ترین راه‌های نابودی این وحدت ایجاد فتنه است. اینکه ما می‌گوییم فتنه بد است به همین خاطر است. اینکه مردم ما در روز 9 دی برخواستند و یک دست و یک دل گفتند ما از فتنه به دوریم و فتنه را محکوم کرده و
چرا چنین کردند؟چون مردم میدانستند فتنه بستر پراکندگی ملت‌ها است. آنها می‌خواهند ملت ها را پراکنده کنند تا در آنها نفوذ کنند. دشمنان ملت‌ها میخواهند در بین مردم نفوذ کرده تا استقالال را از آنها گرفته و منافع ملی را غارت کنند. وحدت یک ملت دژی مستحکم است که ملت‌ها را آسیب ناپذیر می‌کند و هم در برابر چالش‌های داخلی مقاوم می‌شود. ملت مقاوم و توانا با صبر راه برای حل آن مشکلات فراهم می‌کند. آنها که می‌خواهند اراده و فرهنگ و منافع اقتصادی یک ملتی را غارت کنند اولین کاری که میتوانند بکنند این است که وحدت این ملت را بشکنند. برای این کار باید فتنه کنند و راه را برای مردم غبارآلود کنند و اگر فضای دید مردم غبارآلود شد راه بر مردم پراکنده خواهد شد. وقتی مردم پراکنده شدند می‌توانند نفوذ کنند.

کسانی که در فتنه 88 دست داشتند، واقعا به این ملت خیانت کردند

آیت‌الله اراکی ادامه داد: ملتی که فتنه پذیر شد، سرانجام آن جدایی و نابودی است عزت ملت‌ها در یکپارچگی آنها است. دستیابی ملت به دست آوردهای بزرگ در نتیجه یکپارچگی است . اگر بخش‌های کم‌اراده‌تر با بخش‌های پرتوان تر یک دست شد یک مجموعه قوی یکپارچه نیرومند بوجود می‌آید. فتنه ها این امکان را از ملت ها میگیرند ما در سال 88 با این مسئله مواجه بودیم که راه را برای مردم غبارآلود و تیره کند و در نتیجه پراکندگی و ستیزگی و نابودی یک ملت نتیجه آن می‌شد. کسانی که دست در فتنه داشتند واقعا به این ملت خیانت کردند.

چرا مدعیان ملی‌گرایی سنگ آمریکا را به سینه می‌زنند؟

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت ادامه داد: حضرت امام حسین (ع) به دشمنان خودشان در روز عاشورا گفتند که اگر دین ندارید و از خدا نمیترسید به ارزش های قومی خود برگردید و چنین رفتاری با رفتارهای قومی شما سازگار نیست. اکنون هم باید به آنهایی که به فکر فتنه در ایران بودند گفت که اگر دین ندارید و اگر به قرآن اعتقاد ندارید و اگر به رسول اکرم معتقد نیستید لااقل به منافع ملی باندیشید. برخی میگویند ملی هستند در حالی که بیگانه پرست هستند و سنگ آمریکا را به سینه می‌زنند. به آنها باید گفت حداقل در اندیشه منافع ملی باشید.سیاست هایی که رهبر انقلاب اعلام میکند به نفع ملت هست یا نیست؟ سیاست های کلان مگر به نفع ملت نیست؟ اگر دین ندارید به نفع ملت فکر کنید.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن یکپارچگی ملت های اسلامی را هدف قرارداده است، گفت: گاهی تحت پرچم شیعه و اسلام آمریکایی این کار انجام می‌شود. دشمن فهمیده است که مردم ایران و مردم مسلمان جهان به اسلام، وجود مقدس نبی‌اکرم و قرآن علاقه دارند. هدف دشمن این است که مردم ما را از اسلام و رسول اکرم و قرآن جدا کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت در پایان گفت: آنها در تلاش هستند دین تشیعی، ضد تشیع حقیقی بتراشند و کسانی را معرفی کنند که بیشتر از ما سینه میزنند. شیعه هایی را درست کنند که انگار بیشتر از شیعیان حقیقی دلشان به حال ائمه می‌سوزد و به شعائر بیشتر اهمیت میدهند. آنها می‌خواهند اینها را به عنوان عامل نفوذی وارد کنند. اینها شیعیان انگلیسی هستند. در مقابل یک عده را به نام سنی و به نام داعش و جبهه النصره در جوامع سنی وارد می‌کنند تا نشان دهند که از همه سنی ها سنی‌ترند. می‌خواهند سنی‌ها را تقسیم کرده و شیعه‌ها را جدا کنند. آنها می‌خواهند عراق و سوریه و اردن و حتی عربستان را چندپاره کنند. باید مراقب این توطئه باشیم.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی
زمستان یورت