بارش باران در شیراز به‌روایت تصویر

بارش باران در شیراز سبب شادمانی مردم و طراوت آب و هوای این شهر شد.

بارش باران در شیراز به‌روایت تصویر