دومین همایش آموزشی منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم در استان گلستان

دومین همایش آموزشی منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم از روز چهارشنبه دوم دی ماه با حضور خبرنگاران ۴ استان در گرگان مرکز استان گلستان آغاز شد.

دومین همایش آموزشی منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم در استان گلستان