مجلس اول ، از رای اعتماد تا رای به بی کفایتی بنی صدر

خرداد ۱۳۵۹ بعد از حدود شش ماه فعالیت انتخاباتی ، اولین مجلس شورای اسلامی شروع به کار کرد تا نمایندگان آماده شوند وظیفه قانونگذاری را که تا پیش از آن در اختیار شورای انقلاب بود ، بر عهده بگیرند .

مجلس اول ، از رای اعتماد تا رای به بی کفایتی بنی صدر

پرواز خارجی