جزئیات گرانی ۲۴ محصول کشاورزی در پاییز ۹۴/قیمت ۱۲ محصول افت کرد+جدول

جزئیات گرانی 24 محصول کشاورزی در پاییز 94/قیمت 12 محصول افت کرد+جدول

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در پاییز ۹۴، قیمت ۲۴ محصول و خدمات کشاورزی در مقایسه با پاییز ۹۳ گران تر شده است و ۱۲ محصول و خدمات کشاورزی هم ارزان شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران گزارش جدید خود را از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز 94 را منتشر کرد که بر اساس این گزارش، قیمت 24 محصول و خدمات کشاورزی افزایش یافته و 12 محصول و خدمات کشاورزی هم در مقایسه با پاییز 93 دچار افت قیمت شده‌اند.

مشروح گزارش مرکز آمار ایران به شرح زیر است:

الف- محصولات کشاورزی

1- غلات

1-1- ذرت دانه‌ای

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در پاییز سال 1394 در کل کشور 9242.8 ریال بوده است که استان یزد با 9669.0 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 7216.6 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 94 نسبت به فصل مشابه سال 93 به میزان 8.2 درصد افزایش داشته است.

2-1- برنج

در فصل پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور به 70069.4 ریال بوده است. استان ایلام با 77518.9 ریال بیشترین و استان اصفهان با 30312.5 ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش برنج 15.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال 93 کاهش داشت.

3-1- شلتوک

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور 23786.4 ریال بوده است. استان اصفهان با 33957.1 ریال بیشترین و استان خوزستان با 15550.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 93، کاهشی برابر با 1.7 درصد داشته است.

2- حبوبات

2-1- لوبیا قرمز

قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 1394 در کل کشور 37512.9 ریال بوده است که استان کهگیلویه و بویراحمد با 56296.3 ریال بیشترین و استان فارس با 33275.6 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 94 نسبت به فصل مشابه سال 93، معادل 10.0 درصد افزایش داشته است.

2-2- لوبیا چیتی

در پاییز 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم 46480.3 ریال رسید که استان کهگیلویه و بویراحمد با 57441.9 ریال بیشترین و استان مرکزی با 44681.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 23.7 درصد افزایش داشته است.

3- دانه‌های روغنی

3-1- کنجد

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور 57806.6 ریال بوده است. استان مازندران با 102793.0 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 34867.9 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 5.3 درصد کاهش داشته است.

3-2- زیتون

پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور 43398.8 ریال بوده است. استان گیلان با 50000.0 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با با 25000.0 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 8.3 درصد کاهش داشته است.

4- محصولات لیفی

4-1- پنبه (وش)

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور 24503.1 ریال بوده است. استان کرمان با 30000.0 ریال بیشترین و استان سمنان با 7685.2 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 9.8 درصد افزایش داشته است.

5- محصولات جالیزی

5-1- هندوانه

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3110.1 ریال بوده است. استان هرمزگان با 5988.3 ریال بیشترین و استان زنجان 1379.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 93، کاهشی برابر 12.8 درصد داشته‌ است.

5-2- خربزه

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 4141.4 ریال بوده است. استان‌های قزوین با 5069.2 ریال بیشترین و استان خوزستان با 3902.2 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 94 نسبت به فصل مشابه سال 93 کاهشی معادل 37.2 درصد داشته است.

5-3- خیار

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 13200.3 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با 19896.3 ریال بیشترین و استان لرستان با 6075.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به فصل پاییز سال 93 با افزایشی معادل 22.5 درصد مواجه بوده است.

6- سبزیجات

6-1- سیب‌زمینی

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 4106.8 ریال بوده است. استان مازندران با 7494.6 ریال بیشترین و استان کردستان با 2849.3 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1394 نسبت به سال 93 معادل 50.7 درصد کاهش داشته است.

6-2- گوجه‌فرنگی

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور 7001.1 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان بوشهر با 22786.1 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان فارس با 3000.0 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 13.1 درصد افزایش داشته‌ است.

6-3- بادمجان

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 8226.9 ریال بوده است. استان 15000.0 ریال بالاترین و استان هرمزگان با 7598.2 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 23.6 درصد افزایش داشته است.

6-4- پیاز

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 6354.8 ریال بوده است استان سیستان و بلوچستان با 10000.0 ریال بالاترین قیمت فروش و  استان لرستان با 5000.0 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 12.3 درصد افزایش داشته است.

7- محصولات علوفه‌ای

7-1- یونجه

در فصل پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 8725.5 ریال بوده است. استان بوشهر با 14909.1 ریال بیشترین و استان خوزستان با 5539.8 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 20.0 درصد افزایش داشته است.

7-2- ذرت علوفه‌ای

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه‌ای در کل کشور 1324.8 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 3500.0 ریال بیشترین و استان لرستان با 828.0 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 25.2 درصد کاهش داشته است.

8- میوه‌های هسته‌دار

8-1- انار

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور 15486.1 ریال بوده است. استان کرمان با 23335.4 ریال بیشترین و استان خراسان رضوی با 11597.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال 93 با افزایشی معادل با 4.3 درصد مواجه بوده است.

9- میوه‌های دانه‌دار

9-1- سیب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال 1394 در کل کشور 10330.7 ریال بوده است. استان قم با 21583.6 ریال و استان همدان با 7441.7 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 27.1 درصد کاهش داشته است.

9-2- انگور

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 15653.4 ریال بوده است. استان کردستان با 21709.1 ریال بیشترین و استان همدان با 8232.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 40.7 درصد افزایش داشته است.

10- مرکبات

10-1- پرتقال

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 14368.5 ریال بوده است. استان فارس با 23711.3 ریال بیشترین و استان گلستان با 11570.8 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 14.3 درصد افزایش داشته است.

10-2- نارنگی

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 10241.2 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 17416.7 ریال بیشترین و استان گلستان با 7929.4 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 21.5 درصد کاهش داشته است.

ب- دام و فرآورده‌های دامی

1- دام

1-1- گوسفند و بره زنده‌پرواری

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 110630.6 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 156259.9 ریال بالاترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 74994.7 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش آن در فصل پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 به میزان 7.3 درصد افزایش داشته است.

1-2- گاو و کمتر از دو سال‌ پرواری

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 116039.9 ریال بوده است. استان گیلان با 150003.0 ریال بیشترین و استان گلستان با 79301.3 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 9.5 درصد افزایش داشته است.

2- فرآورده‌های دامی

2-1- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 23912.6 ریال بوده است که نسبت به سال 93 با افزایش برابر 33.8 درصد روبه‌رو بوده است. استان آذربایجان شرقی با 28976.6 ریال بالاترین و استان خوزستان با 10062.3 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

2-2- شیر گاو (چرخ نکرده)

در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 11729.5 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 93 افزایشی برابر 3.5 درصد داشته است. استان بوشهر با 18331.4 ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با 9303.6 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

ج- خدمات کشاورزی

1- خدمات ماشینی

1-1- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در پاییز سال 1394 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1271939.8 ریال بوده است. استان یزد با 2899941.9 ریال و استان ایلام با 785720.0 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 13.6 درصد افزایش داشته است.

1-2- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 956835.6 ریال بوده است. استان اصفهان با 1930174.6 ریال و استان خراسان رضوی با 711111.1 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 14.7 درصد افزایش داشته است.

1-3- دیسک زمین آبی با تراکتور

در پاییز سال 1394 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 588026.9 ریال بوده است. استان یزد با 1774827.6 ریال و قم با 338457.9 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 13.9 درصد افزایش داشته است.

1-4- دیسک زمین دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 510844.4 ریال بوده است. استان ایلام با 718666.7 ریال و استان مرکزی با 312129.4 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 7.4 درصد افزایش داشته است.

2- خدمات نیروی انسانی

1-2- کارگر میوه‌چین (مرد)

در پاییز سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 487005.8 ریال بوده است. استان قم با 617265.5 ریال و استان سیستان و بلوچستان تا 291258.7 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 0.3 درصد کاهش داشته است.

2-2- کارگر میوه‌چین (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 329955.5 ریال بوده است. استان قزوین با 554810.5 و استان خراسان جنوبی با 216847.1 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 5.8 درصد کاهش داشته است.

2-3- دروگر غلات (مرد)

در پاییز سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 507019.8 ریال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با 611627.9 ریال و استان گلستان با 200000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 6.0 درصد افزایش داشته‌اند.

2-4- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در پاییز سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 484808.4 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 766666.7 ریال و استان خوزستان با 277812.5 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 0.6 درصد افزایش داشته است.

2-5- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 217 هزار و 324.5 ریال بوده است. استان فارس با 400 هزار ریال و استان گلستان با 211 هزار و 428.6 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال 93 معادل 38.1 درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
همراه اول
رازی
triboon
بانک ایران زمین
بانک مسکن
شاپرک
بانک سرمایه
افراتاب
ایران همدل۱