کی روش به همه شلیک می کند ، کفاشیان تماشا

سرمربی تیم ملی کشورمان همانند گذشته ادبیاتی به دور از شأن یک مربی حرفه‌ای را به کار برد تا نشان دهد هنوز هم از مدیریت نکردن فدراسیون فوتبال کمال استفاده را می‌برد.

کی روش به همه شلیک می کند ، کفاشیان تماشا

پرواز خارجی