8 / 1

خبرگزاری تسنیم

کنفرانس خبری ظریف وزیر امور خارجه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد.

کارگزاری فارابی