شهید مدافع حرم با پای برهنه

از وقتی که در بحرین آشفتگی‌ها شروع شد کار رضا نیز شروع شد. همیشه می‌گفت: نباید مقابل ظلم سر خم کرد. برای ما اسلام مرز ندارد.

شهید مدافع حرم با پای برهنه

پرواز خارجی