مجلس هشتم ، مجلس استیضاح ها

در سرمای ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ صندوق های سفید رای برای برگزاری انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به شهرها و روستا های مختلف فرستاده می شود .

مجلس هشتم ، مجلس استیضاح ها

پرواز خارجی