39 / 19

سیدمحمود حسینی

صبح امروز و در ادامه رزمایش موشکی سپاه پاسداران با نام اقتدار ولایت، دو فروند موشک بالستیک قدر H از ارتفاعات البرز شرقی شلیک شد.

کارگزاری فارابی