خط آزاد - همه اختلاس های جنجالی

از فاضل خداداد تا عباس کوتول؛ از شهرام تا بابک و امیر منصور، همه و همه آنقدر صفرها را بالا و پایین کردند تا هر کدام پرونده هایی با اسم اختلاس به نام خود زدند.

خط آزاد - همه اختلاس های جنجالی

پرواز خارجی