مهمترین جملات رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۴

آنچه پیش روست گلچینی است از مهمترین و به یاد ماندنی ترین جملات رهبر انقلاب در سال هزار و سیصد و نود و چهار

مهمترین جملات رهبر انقلاب در سال 94

پرواز خارجی