خط آزاد - رفع تحریم های کاغذی

صالحی پیش از آخرین نشست خبری روحانی در سال ۹۴ در گفت وگو با الجدید به این اشاره کرده بود که غربی ها در اجرای تعهدات برجامی تاخیر دارن و تحریم ها همجنان پابرجاست. اظهاراتی که رئیس جمهور اون رو خارج از حوزه کاری صالحی خوند ...

خط آزاد - تحریم موشکی

پرواز خارجی