این ۱۰ غول آسمان خراش

روزگاری سازه هایی با ارتقاع بالای ۱۰۰ متر برای بشر شگفت انگیز بودند اما این روزها سازه هایی در کره خاکی برج هایی ساخته شده اندکه راس آنها را باید در میان ابرها مشاهده کرد. برج هایی با ارتقاع های رویایی....

این 10 غول آسمان خراش

پرواز خارجی