خط آزاد - مجرم به محل وقوع جرم برمی گردد

جان کری به ادای احترام به کشته شدگان هیروشیما علاقه نشان داد و اوباما به چگووارا ... کسی چه می داند ،شاید گزینه مورد علاقه بعدی انها برای احترام شهدای هسته ای ایران باشند!

خط آزاد - مجرم به محل وقوع جرم برمی گردد

پرواز خارجی