آخرین مکالمه بی سیم شهید مدافع حرم

صدای شهیدمدافع عباسعلی علیزاده که وقتی توی محاصره داعش بود و مرگش حتمی بود تنها کاری که کرد این بود که صداشو با بیسیمی که داشت واسه خانوادش ضبط کردو فرستاد ...

آخرین مکالمه بی سیم شهید مدافع حرم

پرواز خارجی