امام خامنه‌ای: ماه رجـب، ماه شعبان، یک آمادگاهى است براى اینکه انسـان در ماه مبارک رمضــان بتواند با آمادگى وارد شود.

پرواز خارجی