تاناکورای بد قواره روی تن ایرانی

چند سالی می شود لباس های دست دوم برخی از کشورها در مغازه های لباس فروشی پایتخت جولان می دهند. اجناس مستعملی که به گفته کارشناسان می تواند منجر به بیماری های پوستی شود.

تاناکورای بد قواره روی تن ایرانی

پرواز خارجی