سرنوشت لیگ دردستان دایی یا قلعه نوعی ؟

همه چیز از اینجا شروع شد، از جایی که منصوریان در نشست خبری پس از بازی با سپاهان از ناهمواره کردن راه برای قهرمانی پرسپولیس گفت...

سرنوشت لیگ دردستان دایی یا قلعه نوعی ؟

پرواز خارجی