بهترین و بدترین کشورهای جهان برای سالمندان


بهترین و بدترین کشورهای جهان برای سالمندان

ان جی اوی بین المللی HelpAge در سال ۲۰۱۵، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد مقیم در ۹۶ کشور را رتبه بندی کرده است.

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، ان جی اوی بین المللی HelpAge در سال 2015، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد مقیم در 96 کشور را رتبه بندی کرده است. این رتبه بندی بر اساس 4 عامل مهم برای افرادی که در حال پیر شدن هستند، ایجاد شده است: امنیت درآمدی، وضعیت سلامت، استخدام و تحصیلات و در نهایت وضعیت کلی محیط برای افراد مسن.با این تفاسیر، کشور سوییس امسال از کشور نروژ پیشی گرفته و در مقام اول یعنی بهترین کشور برای زندگی سالمندان قرار گرفت. همچنین کشور افغانستان برای سومین سال متوالی، در جایگاه بدترین کشور برای افراد سالمند قرار گرفت.

پیش بینی می شود که جمعیت افراد 60 سال و بالاتر، در سال 2050، بیش از دو برابر شود. در واقع در کمتر از 40 سال دیگر، جمعیت سالمندان (60 سال به بالا) بیش از یک پنجم جمعیت کل جهان خواهد رسید. بنابراین، بررسی این موضوع اهمیت وثیقی دارد که وضعیت زندگی سالمندان، در هر یک از کشورها، به چه نحوی است. در ذیل، لیست 5 کشوری که در جایگاه آخر قرار گرفته اند، به اضافه 5 کشور برتر ذکر شده است.

5- پاکستان

جمعیت کل: 186.3 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 6.6 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 4557 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 17 سال

سالمندان 60 سال و بیشتر، در پاکستان انتظار دارند که تنها 17 سال دیگر زندگی کنند. این مقدار، یکی از کمترین مقادیر امید به زندگی در جهان است. اگرچه زندگی کوتاه تر لزوما به معنای زندگی کمتر شادتر نیست اما تنها 46 درصد از افراد 50 ساله و بیشتر پاکستانی معتقدند که از وضعیت زندگی خود راضی هستند و 60 درصد نیز مطمئن بودند که دوستان و خویشاوندانی دارند که در زمان نیاز، به آنها یاری برسانند.

هر دوی این آمارها، جزو کمترین درصدها در میانه کشورهای دیگر است. همچنین تنها 2.3 درصد از سالمندان پاکستانی انتظار داشتند که بعد از بازنشستگی، حقوق منظمی دریافت کنند. آن هم کمترین حقوق بازنشستگی در جهان. مانند بسیاری دیگر از بدترین کشورهای جهان برای سالمندان، پاکستان نیز درگیر جنگ ها و نزاع های منطقه ای است که این موضوع، زندگی را برای ساکنان، خصوصا سالمندان، بسیار دشوارتر می سازد.

4- کرانه باختری و غزه

جمعیت کل: آماری در دست نیست

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 4.5 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 5211 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 18 سال

کرانه باختری و غزه، یکی از پرنزاع ترین مناطق در جهان است و همین موضوع موجب تاثیرات شدید بر روی کیفیت زندگی سالمندان شده است. تنها 41 درصد از ساکنان 50 ساله و بیشتر در این منطقه گفته اند که از وضعیت زندگی خود راضی هستند. تنها 8 درصد از ساکنان 65 ساله و بیشتر، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند؛ یکی از کمترین مقادیر در جهان. در کشورهایی که افراد بعد از بازنشستگی امنیت و درآمدی ندارند، دسترسی به شبکه های حمایتی کاری برای استخدام سالمندان بسیار مهم است اما در کرانه باختری و غزه، تنها 29.2 درصد از افراد 55 تا 64 ساله، استخدام شده اند؛ یکی از پایین ترین نرخ های استخدام سالمندان در دنیا.

3- موزامبیک

جمعیت کل: 26.5 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 5.1 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 1019 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 16 سال

6 کشور از 10 کشوری که بدترین ها برای سالمندان هستند، در آفریقا قرار دارند – و موزامبیک، یکی از آنهاست. 20 درصد از سالمندان 60 سال و بالاتر در موزامبیک، (1.4 میلیون نفر) در فقر زندگی می کنند. نرخ پایین پوشش حقوق بازنشستگی، احتمالا می تواند تا حدودی میزان بالای فقر را در میان سالمندان این کشور، توجیه کند. تنها 17.3 درصد از سالمندان بازنشسته در این کشور، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. افراد 60 ساله در این کشور، انتظار دارند که تنها تا 16 سال دیگر زنده بمانند. این مقدار، پایین ترین نرخ امید به زندگی در میان کشورها است؛ در حالی که کمی بیش از 5 درصد جمعیت این کشور 60 سال و بالاتر سن دارند، پیش بینی می شود که این رقم در سال 2050، به 6.3 درصد برسد.

2- مالاوی

جمعیت کل: 17.6 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 4.9 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 717 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 16 سال

مالاوی با میانگین درآمد سالیانه 717 دلار، یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. این مقدار را با میانگین درآ»د سالیانه شهروندان ایالات متحده آمریکا مقایسه کنید که 72 برابر مالاوی است. تنها 4.1 درصد از سالمندان 65 ساله و بیشتر، در مالاوی، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. یکی از پایین ترین نرخ های پوشش حقوق بازنشستگی در جهان، یک نکته مثبت در کیفیت زندگی برای سالمندان در مالاوی، این است که نرخ استخدام سالمندان در این کشور بالا است. در مالاوی، 96.4 درصد افراد 55 تا 64 ساله، استخدام هستند. این مقدار دومین نرخ بالای استخدام سالمندان در میان همه کشورهای جهان است. افراد 60 ساله در این کشور، انتظار دارند که تنها تا 16 سال دیگر زندگی می کنند که این مقدار، یکی از پایین ترین مقادیر امید به زندگی در جهان است.

1- افغانستان

جمعیت کل: 31.3 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 4 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 1703 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 16 سال

همه کشورهایی که برای سالمندان، بدترین به حساب می آیند، کشورهایی با درصد نسبتا پایین سالمندان هستند. افغانستان یکی از کمترین نرخ های سالمندان 60 سال و بالاتر را دارد و بدترین کشوری است که برای زندگی سالمندان وجود دارد. افراد 60 ساله در افغانستان، انتظار دارند که تنها 16 سال دیگر زنده بمانند. این مقدار، 7 سال کمتر از میانگین امید به زندگی افراد 60 ساله آمریکایی است. عمر کوتاه تر، لزوما به معنای زندگی کمتر سالم نیست اما در افغانستان هست.

افراد 60 ساله معتقدند که از 16 سال باقیمانده، تنها 9.2 سال قرار است در سلامت زندگی کنند؛ یکی از کمترین «امید به زندگی سالم» در جهان وجود پشتیبان و حامی، برای سلامت، شادی و رضایت سالمندان اهمیت زیادی دارد. تنها نیمی از افغان های 50 ساله و بیشتر، گفتند که احساس می کنند دوستان یا خویشاوندانی دارند که در زمان نیاز، به آنها کمک کنند.


بهترین کشورها برای سالمندان

5- کانادا

جمعیت کل: 35.5 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 22.3 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 40799 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 25 سال

کانادا یکی از بهترین کشورهای دنیا برای زندگی سالمندان است. در حالی که نرخ افراد 60 ساله یا بالاتر در کانادا، 22 درصد جمعیت این کشور است، پیش بینی می شود که در سال 2050، این میزان با رشد بیش از 10 درصدی، به 32.4 درصد برسد. افراد 60 ساله و بیشتر، در این کشور،انتظار دارند که 85 سال عمر کنند. این مقدار از امید به زندگی، دومین امید به زندگی طولانی در میان کشورهای جهان است. جمعیت سالمندان کانادا، به لحاظ اقتصادی، ایمن هستند. تقریبا 98 درصد از سالمندان بالای 64 سال در کانادا، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. همچنین تنها 6.8 درصد از افراد 60 ساله یا بیشتر در کانادا در فقر زندگی می کنند که این میزان، نسبت به سایر کشورها، رقم نسبتا کوچکی است.

4- آلمان

جمعیت کل: 81.1 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 27.6 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 44401 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 24 سال

آلمان به عنوان یکی از بهترین کشورها در جهان برای سالمندان، دارای جمعیتی است که به سرعت در حال پیر شدن هستند. در حالی که تنها 27 درصد از آلمانی ها 60 ساله یا بیشتر هستند، این رقم در سال 2050 به حدود 40 درصد خواهد رسید. گرچه جمعیت زیادی از افراد سالمند در آلمان، نشان دهنده وضعیت اقتصادی خوبی است، همچنین این میزان، دلالت بر وضعیت مساعد سلامتی آنهاست. آنها چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ جسمی، وضعیت خوبی دارند.

همه آلمانی های 65 ساله یا بیشتر، مانند بسیاری دیگر از ساکنان بهترین کشورها برای سالمندان، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. به علاوه یک فرد 60 ساله در آلمان انتظار دارد که 18 سال از 24 سال باقی مانده از زندگی اش را در سلامت به سر ببرد؛ که یکی از بیشترین امید به زندگی سالم در میان کشورهاست.

3- سوئد

جمعیت کل: 9.7 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 25.5 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 45127 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 24 سال

بیش از یک چهارم جمعیت سوئد، 60 ساله یا بالاتر هستند. کشورهای با جمعیت زیاد سالمندان، عموما شرایط مساعدی برای پیر شدن دارند. همه شهروندان سوئد که 65 سال یا بیشتر سن دارند، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و تنها 5.3 درصد از میان این افراد 60 ساله یا بیشتر، زیر خط فقر هستند. این رقم را با نرخ 18.8 درصدی سالمندان 60 ساله یا بیشتر در آمریکا که زیر خط فقر هستند، مقایسه کنید. سالمندان 60 ساله سوئدی، جزو سالم ترین افراد در جهان هستند که انتظار دارند 24 سال دیگر عمر کنند. این میزان، سومین نرخ بالای امید به زندگی در جهان است.

2- نروژ

جمعیت کل: 5.2 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 21.8 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 64241 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 24 سال

نروژ، مانند سایر کشورهای حوزه اسکاندیناوی، یکی از بهترین کشورها برای سالمندان است. افراد 60 ساله در نروژ، انتظار دارند که 24 سال دیگر زندگی کنند. این مقدار از امید به زندگی، یک سال بیشتر از امید به زندگی مردم آمریکا است. سالمندان نروژی، این کشور را بسیار امن می دانند. 86 درصد از افراد 50 ساله و بیشتر، معتقدند که وقتی در شب پیاده روی می کنند، کاملا ایمن هستند.
این میزان از احساس امنیت، نروژ را جزو سومین کشورهای امن دنیا قرار داده است.

همچنین سالمندان در نروژ دارای بیشترین امنیت اقتصادی در میان سالمندان سایر کشورها هستند. تنها 1.8 درصد از افراد 60 ساله یا بیشتر، در فقر زندگی می کنند که از این جهت نیز، نروژ سومین کشور دنیا به حساب می آید. همه سالمندان 64 ساله یا بیشتر، در نروژ، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.

1- سوییس

جمعیت کل: 8.1 میلیون نفر

درصد سالمندان (60 سال و بالاتر): 23.6 درصد

میانگین درآمد سالیانه افراد: 54762 دلار

امید به زندگی افراد در سن 60 سالگی: 25 سال

افراد 60 ساله در سوییس، به طور میانگین انتظار دارند که 25 سال دیگر به زندگی ادامه دهند و از این مقدار، 19 سال را در سلامت کامل به سر ببرند. تنها مردم کشور ژاپن هستند که امید به زندگی بیشتری از مردم سوییس دارند. همه افراد 65 ساله یا بیشتر در سوییس، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. محیط مساعد، برای کیفیت زندگی سالمندان، اهمیت زیادی دارد. وقتی از افراد 50 ساله و بیشتر سوییسی، از جنبه های مختلف زندگی سوال شد، نظر آنها مثبت بود. حدود 83 درصد از آنها از سیستم حمل و نقل عمومی راضی بودند.

در تحقیقی دیگر نیز، 93 درصد از افراد پاسخ دهنده، از وضعیت آزادی در زندگی شان راضی بودند. در سال 2050، پیش بینی می شود که بیش از یک سوم جمعیت سوییس، 60 سال یا بیشتر، سن دارند.


منبع: مجله زنان و زندگی

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
اخبار روز رسانه ها
الی گشت
همراه اول
رازی
مدیران خودرو
طبیعت
مادیران
triboon
;