خط آزاد - از شکست در خلیج خوک ها تا مانور در خلیج فارس

آمریکا در شرایطی نسبت به حضور و رزمایش ایران در خلیج فارس انتقاد دارد که فاصله این کشور تا ابهای خلیج فارس، چندین هزار کیلومتراست و در سوی مقابل بهره مندی ایران از خط طولانی ساحلی با خلیج فارس هر گونه تهدیدی را برای این کشور حائز اهمیت می کند.

خط آزاد - از شکست در خلیج خوک ها تا مانور در خلیج فارس

پرواز خارجی