شکایت از دستورالعمل ربیعی به دیوان عدالت اداری

یک شاکی خصوصی با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل مورخ سوم دی سال ۹۳ علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی در خصوص مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما شد و آن را خلاف قانون کار دانست.

شکایت از دستورالعمل ربیعی به دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شکایت شاکی خصوصی از دستورالعمل شماره 183684 مورخ سوم دی 93 وزیر رفاه آمده است: نخست اینکه دستورالعمل در مورد مراجع حل اختلاف می بایست توسط شورایعالی کار تهیه و تصویب گردند نه آنکه توسط شخص وزیر کار تهیه و صادر شود. ثانیاً اینکه در ماده 14 دستورالعمل مزبور نوعی تغییر در آیین دادرسی کار توسط وزیر کار انجام شود خلاف اختیارات شخص وزیر است بلکه در صورت نیاز به تغییر در آیین دادرسی کار و اصلاح آن نیاز به تشریفات قانونی است بنابراین تغییر آن توسط شخص وزیرکار خلاف قانون است.

ثالثاً طبق ماده 166 قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجراء می‌گردد فلذا ماده 21 دستورالعمل به خلاف ماده 166 قانون کار است زیرا در ماده 21 دستورالعمل وزیر کار مرقوم داشته برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود در حالی که ماده 166 قانون کار می‌گوید باید برای اجرا به دادگستری ارسال شود تا در صورت استنکاف اقدامات قضائی صورت پذیرد . رابعاً طبق ماده 157 قانون کار برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی و حـل اخـتلاف می باشد اما در ماده 24 دستورالعمل صادره عملاً حق طرح دعوی از سوی کار در مورد عنوان شغلی و غیره از ذینفع سلب گردیده است که خلاف ماده 157 قانون کار و مواد 20 و 34 قانون اساسی است ، لذا مستنداً به ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری توقف اجرای دستورالعمل مزبور مورد استدعاست. 

نظر تهیه کننده گزارش: تدوین دستور العمل خارج از اختیار وزیر بوده است

نظر به این که با توجه به مفاد دستورالعمل 183684 مورخ سوم دی 93 وزیرکار انگیزه وزیر در تنظیم دستورالعمل صادره خیرخواهی جهت حسن تمشیت کارها و اجرای قوانین و مقررات بوده ولکن به نظر می رسد دستورالعمل مذکور خارج از اختیار شخص وزیر کار بوده و چنانچه برای درستی انجام کار و تسریع در نیل به اهداف نیاز به اصلاح و تغییر آیین دادرسی کار باشد موضوع می‌بایست از طریق مجاری قانونی خود با تصویب شورایعالی کار و تایید وزیر انجام پذیرد زیرا آیین دادرسی کار خود قانون است و احیاناً تغییر و یا اصلاح آن نیز باید در چارچوب مقررات و قانون انجام شود و دور از سلایق شخصی اشخاص به منصه ظهور برسد.

رأی هیئت تخصصی دیوان

در تاریخ 24 آذر سال 94 هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل شد و با نظر اکثریت اعضاء به غیر از یک نفر به شرح زیر، هیئت تخصصی دیوان مبادرت به اتخاذ تصمیم کرد.

نظر به اینکه دستورالعمل شماره 183684 سوم دی 93 وزیر کار و رفاه اجتماعی در تاریخ یاد شده در هیئت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مطرح شد و اکثریت اعضاء اظهار نظر کردند که خلاف قانون و خارج از اختیار نیست علی‌هذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

گردشگار کامل این پرونده در سایت دیوان عدالت اداری قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی