خط آزاد - به خاطر یک مشت دلار

این روزها اعتراف هولناک آقای دبیرکل جهان را شوکه کرده، اعترافی که همه را به واکنش واداشته از ناظرسازمان ملل تا دیده بان حقوق بشر، حالا همه به این فکر می کنند که همه چیز با پول قابل معامله است؛حتی جان کودکان بی گناه

خط آزاد - به خاطر یک مشت دلار

پرواز خارجی