صدای تسنیم - «برنامه ششم» از باتلاق تا تراژدی

اشکالات مبنایی برنامه ششم، «باتلاقی» را برای کشور ایجاد می‌کرد؛ به همین دلیل برای اولین بار طی ۷۰ سال گذشته یک برنامه توسعه توسط منتخبان ملت رد شد.

صدای تسنیم - «برنامه ششم» از باتلاق تا تراژدی

پرواز خارجی