نحوه ارتباط با خبرگزاری تسنیم

نحوه ارتباط با خبرگزاری تسنیم
واحدتلفننمابر و پست الکترونیک
روابط عمومی42139620-142139961
تحریریه خبر42139210-188949380 – 88941778
بازرگانی42139139Ads@tasnimnews.com
حوزه مدیرعامل4213910588949378
تلفن گویا42139000 
پست الکترونیکinfo@tasnimnews.com
نشانیتهران – خیابان میرزای شیرازی – کوچه دوازدهم – پلاک 2            کد پستی: 1596735613

 

مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی