بشارت شهادت شهید بهشتی از زبان خواهرش

سال‌ها از شهادت شهید مظلوم، دکتر بهشتی می‌گذرد اما ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار هنوز برای نسل جوان تبیین نشده است. زینت‌السادات بهشتی، خواهر شهید بهشتی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری تسنیم، به بیان ویژگی‌های شخصیتی این شهید بزرگوار می پردازد.

بشارت شهادت شهید بهشتی از زبان خواهرش

پرواز خارجی