هیجان یورو به یک چهارم نهایی رسید

لینکر تقریبا همیشه راست می‌گه. فوتبال ورزشیه که در اون ۲۲ بازیکن تلاش می‌کنن و آخرش آلمان پیروز می‌شه. این بار هم راست گفت...

هیجان یورو به یک چهارم نهایی رسید

پرواز خارجی