پزشک عفونی چگونه می‌تواند متولی سلامت معنوی جامعه شود

کمیته سلامت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با بررسی بحث سلامت معنوی در کشور تأکید کرد که وزارت بهداشت و پزشکان نمی‌توانند متولی بحث معنویت در جامعه شوند.

پزشک عفونی چگونه می‌تواند متولی سلامت معنوی جامعه شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کمیته سلامت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان امروز با حضور تعدادی از کارشناسان و پزشکان تشکیل جلسه داد و بحث ضرورت پرداخت به سلامت معنوی در جامعه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این جلسه مطرح شد: از حدود 20 سال گذشته با برنامه ریزی سازمان بهداشت جهانی(who)بحث سلامت معنوی را در دستور کار قرار داد و از حدود 5 سال قبل این مسئله در  اساسنامه فرهنگی فرهنگستان علوم پزشکی مطرح شد و این فرهنگستان وارد عرصه‌ای شد که در حیطه تخصص‌های آن محسوب نمی‌شود. به گونه‌ای که این فرهنگستان بحث سلامت معنوی و تولی‌گری آن را مدعی شده است اما با دعوت از یک یادو متخصص در حاشیه جلسات نمی‌توان یک بحث علمی را که مبنای دینی دارد تولی‌گری کرد.

کمیته سلامت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در بحث سلامت جنسی و معنوی وارد شده و با گروهی از پزشکان، متخصصان دینی و اساتید حوزه در حال پیگیری این موضوع است تا تعریف جامعی از سلامت معنوی تعیین و مرز مباحث دینی و پزشکی مشخص شود.

کارشناسان در این جلسه عنوان کردند: هم اکنون جامعه به معنویت نیازمند است اما از سوی برخی محققان ایده‌هایی مطرح می‌شود که در تلاش برای دین‌زدایی در جامعه و جایگزینی معنویت کاذب است. در حالی که دنیا طالب ایده مادیت و معنویت در کنار هم است و جمهوری اسلامی ایران موفق به عرضه آن شده است اما هم اکنون مدل‌های جدیدی از سوی غرب عرضه شده است که نمی‌تواند به نیازهای بشر در این حوزه پاسخ دهد.

در این جلسه حسین مروتی کارشناس کمیته سلامت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان طی سخنانی مطرح کرد: از تاریخ 10 شهریور سال 90 در اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی بازنگری شد و این فرهنگستان برنامه‌ریزی کرد تا در حیطه سلامت و بهداشت معنوی به رصد شرایط کشور و نظریه پردازی مشغول شود.

وی افزود: اگر ریشه بحث سلامت معنوی در غرب را بررسی کنیم به سخنرانی فردی به نام دکتر ملبای به عنوان نماینده کشور نروژ در سازمان بهداشت جهانی می‌رسیم که در 50 سال قبل عنوان کرده بود شرایط اقتصادی نروژ بسیار خوب است اما مشکلات اجتماعی و آسیب‌ها متعدد است و باید مولفه‌های دیگری را برای سلامت درنظر گرفت.

این کارشناس جمعیت‌شناسی ادامه داد: تعریف غرب از انسان به دشت مادی بود و به این نتیجه رسیدند که تأمین مادیات نمی‌تواند مشکلات را حل کند. بنابراین با رویکردی به معنویت از آن به عنوان روشی برای افزایش آرامش و انرژی مثبت در جامعه استفاده کردند.

مروتی با طرح این پرسش که پرداخت معنویت از دیدگاه غرب چه آسیب‌هایی می‌تواند داشته باشد، افزود: یکی از آسیب‌ها این است که نماز که یکی از واجبات دین اسلام است در ردیف موسیقی و یوگا به عنوان وسیله‌ای برای آرامش قرار می‌گیرد و بحث ایجاد کمال در انسان مطرح نیست.

وی ادامه داد: 4 دیدگاه در ارتباط با دین و معنویت وجود دارد، دیدگاه نخست معتقد است مکاتب دنیوی و مذهب هر دو می‌توانند به سلامت معنوی منجر شوند، دیدگاه دوم سلامت معنوی را شامل دو بخش می‌داند که یک بخش ارتباط انسان با خالق و بخش دیگر ارتباط انسان با خود است که بحث ارتباط انسان با خالق بر حوزه مذهب است. رویکرد سوم معتقد است که از طریق مذهب می‌توان به سلامت معنوی رسید و رویکرد چهارم معنویت را گسترده‌تر از مذهب می‌داند.

کارشناس کمیته سلامت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: رویکرد فرهنگستان علوم پزشکی به ارتباط دین با معنویت حکایت از‌ آن دارد که این فرهنگستان اعتقاد ندارد مکاتب دنیوی به تنهایی قادر هستند انسان را به معنویت برسانند و بحث رسیدن به معنویت و آرامش از طریق موسیقی و یوگا را رد کرده است از سوی دیگر فرهنگستان علوم پزشکی اعتقاد نداردکه تنها از طریق مذهب می‌توان به سلامت معنوی رسید و بحث سلامت معنوی را صرفاً دینی نمی‌دانند اما نسبت به اینکه معنویت گسترده تر از مذهب است و سلامت معنوی دو بخش ارتباط با خالق و ارتباط با خود را نشان می‌دهد که ارتباط باخالق وظیفه مذهب و ارتباط با خود جزو وظایف علوم انسانی است تأیید می‌کند.

مروتی بیان کرد: این سوال مطرح است که نگرش فرهنگستان علوم پزشکی که بحث معنویت چه آسیب‌هایی را به همراه دارد؟ در پاسخ باید گفت که این نگرش باعث می‌شود در حیطه فردی مردم به این تلقی برسند که یکی از راه‌های رسیدن به سلامت معنوی مذهب است و می‌توان در این رابطه به روانشناسان و جامعه شناسان و افرادی که در حیطه علوم انسانی فعالیت می‌کنند مراجعه کرد و این موضوع در اجتماع منجر به تضعیف نهاد روحانیت به عنوان متولی سنتی امور مذهبی می‌شود. پایدار هر نهاد به کارکردهای آن در جامعه بستگی دارد و یکی از کارکردهای دیرینه روحانیت در کشور بحث تولی امور معنوی انسان‌ها است.

وی عنوان کرد: 4 نهاد بین‌المللی بحث معنویت را پیگیری می‌کنند که عبارتند از  سازمان بهداشت جهانی، گروه مذهب و روانپزشکی انجمن جهانی روانپزشکی، بنیاد جان تمولتون در آمریکا و گروه معنویت و روانپزشکی دانشگاه انگلیس. این چهار نهاد در بحث سلامت معنوی در کشورهای مختلف همزمان دخیل هستند.

کارشناس کمیته سلامت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با طرح این پرسش که در نهادهای بین الملل از چه طریقی بحث معنوی در کشورها ورود پیدا می‌کنند، اظهار کرد: نفوذ این جریان‌ها از دو طریق صورت می‌گیرد نخست شبکه سازی و ایجاد سازمان‌های مردم نهاد متعدد به صورت روزانه و دوم استفاده از شبکه‌های موجود است و مهمترین شبکه‌ای که در کشور ما با گسترده‌ترین حوزه نفوذ، شبکه بهداشت و سلامت کشور است.

مروتی گفت: ادغام‌های متعدد در بخش نظام اولیه سلامت در کشور مطرح است. دکتر احمد محیط زمانی که در ایران حضور داشت بحث ادغام سلامت روان را درسال 65 پیش برد و بعدها وی اعلام کرد ادغام در آن سال‌ها نکته محوری سازمان بهداشت جهانی بر روی آن تأکید داشت. پس از آن بحث سو مصرف مواد مخدر و ادغام آن در نظام اولیه سلامت توسط سازمان بهداشت جهانی مطرح شد و در ایران شعار معتاد مجرم نیست، بیمار است را می‌شنیدیم. در حالیکه فردی که برای تهیه مواد مخدر اقدام می‌کند یک جرم را مترکب شده اند و نمی‌توان فرد معتاد را صرفاً بیمار قلمداد کرد.

وی ادامه داد: مسئولان فرهنگستان علوم پزشکی بارها اعلام کرده‌اند که بخش معنوی باید در نظام اولیه سلامت ادغام شود که این موضوع عواقبی را به همراه دارد به عنوان مثال یک بهورز در یک روستا به بحث سلامت معنوی مسئولیت می‌یابد. در حالیکه هیچ تخصصی در این رابطه ندارد و نمی‌توان با دوره‌های آموزی چند ماهه یک فرد را مسئول بحث سلامت معنوی مردم کرد.

کارشناس کمیته سلامت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان افزود: وزارت بهداشت مطرح می‌کند که در بحث سلامت معنوی پزشک حکیم تربیت یا اخلاق پزشکی را ترویج داده و این موضوع از شیوع زیرمیزی و سقط جنین جلوگیری می‌کند اما تمام این موارد، دلایل مستندی نیست که پزشکان مسئول بحث سلامت معنوی شوند.

 در ادامه این جلسه سایر کارشناسان حاضر اعلام کردند که وضعیت حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی کشور بحرانی است و برخی کارشناسان وزارت بهداشت اعتقادی به دین ندارند و در حوزه روانشناسی این موضوع بیشتر دیده می‌شود همچنین باید مشخص شود که مسئول دین در کشور کیست و فرهنگستان علوم پزشکی در ضعف موجود در حال بهره بردن است.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی