29 / 1

جاوید نیک‌پور

محمدرضا براری وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم کشورمان با مجموع ۴۰۶ کیلوگرم به عنوان ششم دست یافت.

پرواز خارجی