25 / 1

حسین حیدرپور

واحد دوم نیروگاه جدید اتمی بوشهر صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کلنگ زنی شد.

کارگزاری فارابی