مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تغییر کرد

مدیرعامل سابق توانیر امروز با حکم وزیر نیرو به سمت مدیرعاملی شرکت مدیریت شبکه برق ایران منصوب شد. با این حکم، «رضا ریاحی» مدیرعامل پیشین از شرکت مدیریت شبکه برق ایران رفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فروردین ماه سال گذشته بود که نخستین مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات وزارت نیرو تشکیل شد و «همایون حائری» که در آن زمان به‌تازگی از مدیریت عاملی شرکت مادرتخصصی توانیر برکنار شده بود، رئیس این مرکز شد.

حائری در مدت یک‌سال و نیم فعالیت در این سمت، هیچ گزارش رسمی از فعالیت‌های خود به عنوان رئیس نخستین مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات وزارت نیرو ارائه نداد و حضور وی در جلسات مذاکرات وزیر با شرکت های خارجی، تنها ظاهر رسانه ای فعالیت این مرکز تازه تأسیس در وزارت نیرو بود.

مدیرعامل سابق توانیر امروز با حکم وزیر نیرو به سمت مدیرعاملی شرکت مدیریت شبکه برق ایران منصوب شد. با این حکم، «رضا ریاحی» مدیرعامل پیشین از شرکت مدیریت شبکه برق ایران رفت و هنوز جایگزینی برای حائری در مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات در وزارت نیرو انتخاب نشده است.

انتهای پیام/

 

بیشتر بخوانید...