انتشار اولین نتایج نظرسنجی در رابطه با بازداشت رهبران کٌرد در ترکیه

برای نخستین و پس از بازداشت رهبران حزب کٌردی در ترکیه یک مؤسسه پژوهشی نظرسنجی را در سراسر این کشور انجام داده است که نتایج ان برای نخستین بار منتشر می‌شود.

انتشار اولین نتایج نظرسنجی در رابطه با بازداشت رهبران کٌرد در ترکیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در استانبول، دستگیری نمایندگان حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» با واکنش‌های مختلف و همچنین برپایی چندین تظاهرات و تجمع همراه بود با این حال در این مورد سؤالاتی وجود دارد که برخی از ان‌ها عبارتند از اینکه این دستگیری‌ها چه واکنشی در افکار عمومی ترکیه داشت؟ آیا اقدامات علیه آنان حس مظلومی و قربانی شدن آن‌ها را به مردم ترکیه القاء کرد؟

این‌ها سؤالاتی اساسی هستند که پاسخ به آن‌ها آینده ترکیه را ترسیم خواهد کرد.

«فاروک آجار» پژوهشگر ترکیه‌ای و صاحب مؤسسه پژوهشی «اندی-آر» برای رسیدن به پاسخ این سؤالات، کار پژوهشی مفصلی انجام داده است. این پژوهش به علت اینکه اولین کار پژوهشی پس از دستگیری نمایندگان حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» است از اهمیت بسیار بالای برخوردار است.

موسسه پژوهشی «اندی-آر» در تاریخ 8 الی 13 نوامبر این کار پژوهشی را در سراسر ترکیه و همچنین در مناطق کُردنشین ترکیه که حزب «دموکراتیک خلق‌ها» از طرفداران بسیاری در آنجا برخوردار است، انجام داد. در این کار پژوهشی با 5024 نفر گفت‌وگوی حضوری انجام گرفته شد و نتایج جالبی به دست آمد. افراد مصاحبه شده به سؤالات به سه شکل «نظری ندارم» ، «درست-نادرست» و «موافق-مخالف» پاسخ دادند.

نتایج پژوهش در سراسر ترکیه:

1- حذف مصونیت سیاسی در مورد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(درست است: 77 درصد ، اشتباه است: 19 درصد)

2- آیا دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها اقدام درستی بود؟
(بله: 71 درصد ، خیر: 22 درصد)

3- به نظرتان نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها حامی تروریست و وابسته با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) هستند؟
(بله: 80 درصد ، خیر: 10 درصد)

4- آیا دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، باعث می‌شود که آنان به عنوان قربانی نشان داده شوند؟
(بله: 17 درصد ، خیر: 78 درصد)

5- آیا کناره‌گیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها فعالیت‌های مجلس ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
(بله: 65 درصد ، خیر: 27 درصد)

6- به نظرتان تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها بایستی از نمایندگی خلع شوند؟
(به طور حتم بایستی خلع شوند: 34 درصد ، بایستی خلع شوند: 30 درصد ، نمایندگی‌شان ادامه یابد: 17.5 درصد ، به‌طور حتم نمایندگی‌شان ادامه یابد: 6.5 درصد)

تحت هر شرایطی مردم ترکیه خواهان ادامه فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه هستند.

7- آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها ممنوع الفعالیت شود؟
(بله: 55 درصد ، خیر: 42 درصد)

8- نگرش غربی‌ها نسبت به دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(ناعادلانه است: 36 درصد ، قطعاً ناعادلانه است: 35 درصد ، عادلانه است: 12 درصد ، قطعاً عادلانه است: 4 درصد)

نتایج پژوهش در مناطق کُردنشین ترکیه:

1- آیا دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، باعث می‌شود که آنان به عنوان قربانی نشان داده شوند و آرای این حزب در انتخابات آینده ترکیه افزایش یابد؟
(بله: 30 درصد ، خیر: 62 درصد)

2- حذف مصونیت سیاسی در مورد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(درست است: 58 درصد ، اشتباه است: 5 درصد)

3- به نظرتان تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها بایستی از نمایندگی خلع شوند؟
(به‌طور حتم بایستی خلع شوند: 19 درصد ، بایستی خلع شوند: 20 درصد ، نمایندگی‌شان ادامه یابد: 33 درصد ، به‌طور حتم نمایندگی‌شان ادامه یابد: 17 درصد)

4- به نظرتان نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها حامی تروریست و وابسته با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) هستند؟
(بله: 60 درصد ، خیر: 25 درصد)

5- آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها ممنوع الفعالیت شود؟
(بله: 25 درصد ، خیر: 65 درصد)

6- رفتار نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را زمانی که از طرف دادگاه احضار می‌شوند و آنان نمی‌روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(درست است: 15 درصد ، اشتباه است: 78 درصد)

7- دستگیری تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(درست است: 50 درصد ، اشتباه است: 42 درصد)

8- عدم مشارکت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را در فعالیت‌های مجلس ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(درست است: 25 درصد ، اشتباه است: 63 درصد)

9- آیا دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها اقدامی علیه دموکراسی محسوب می‌شود؟
(بله: 41 درصد ، خیر: 53 درصد)

10- نگرش غربی‌ها نسبت به دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(ناعادلانه است: 30 درصد ، قطعاً ناعادلانه است: 29 درصد ، عادلانه است: 17 درصد ، قطعاً عادلانه است: 8 درصد)

«فاروک آجار» مجری این پژوهش در مورد اینکه به خاطر اعلام وضعیت اضطراری در ترکیه، ممکن است که تعدادی از مصاحبه‌شوندگان احساس خطر کرده و به سؤالات پاسخ ندهند، گفت: «در این پژوهش تمام ملاحظات در نظر گرفته شده است و تمام اصول علمی در آن رعایت شده است و فکر نمی‌کنم وجود شرایط اضطراری در ترکیه تأثیرات آن‌چنانی بر روی نتایج پژوهش داشته باشد».

وی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان گرایش مردم کُردنشین ترکیه نسبت به حزب «عدالت و توسعه» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در حال تغییر است، گفت: «میزان آرای مردم در مناطق کُردنشین نسبت به حزب عدالت و توسعه تغییر نیافته است ولی میزان گرایش مردم نسبت به حزب دموکراتیک خلق‌ها در حال کاهش است.»

وی ادامه داد: «دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، تصویر آن‌ها را به عنوان قربانی و مظلوم در مناطق کُردنشین ترکیه القاء نمی‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مردم مناطق کُردنشین تحت تأثیر این دستگیری‌ها قرار ندارند اما مدیریت وضعیت این مناطق لازم و ضروری است.»

دستگیری نمایندگان حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» تاکنون نتوانسته است تأثیر دهه 90 میلادی پس از دستگیری‌های نمایندگان حزب کُردی «دموکراسی» را در مناطق کُردنشین ترکیه داشته باشد اما این مسئله اشتباه است که فکر کنیم وضعیت در مناطق کُردنشین ترکیه به همین شکل ادامه خواهد یافت.

اساس دموکراسی این است که کسی که با رأی مردم نماینده مجلس شده است با رأی مردم از نمایندگی خلع شود. دستگیری نمایندگان و شهرداران کُردی وابسته به حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در کوتاه‌مدت می‌تواند به مبارزه علیه تروریسم در ترکیه کمک کند اما در درازمدت نمی‌تواند مشکل کُردها را در ترکیه حل کند.

نتایجی که پروژه پژوهشی موسسه «اندی-آر» به خوبی نشان داد که حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» زمانی که طرفدار صلح در مناطق کُردنشین ترکیه بود، توانست 6 میلیون رأی مردم این مناطق را به دست بیاورد ولی زمانی که خود را تسلیم خواسته‌های گروه تروریستی پ.ک.ک کرد، با عدم حمایت مردم کُردنشین ترکیه مواجه شد.

انتهای پیام/.

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی