مخترع ایرانی خودرو با سوخت آب ساخت

علاءالدین جاسمی، مخترع ایرانی خودرویی ابداع کرده که با آب کار می‎کند و کاملاً دوستدار محیط زیست است. برای استفاده از آب به جای بنزین و گازوئیل در این خودرو نیازی به تعویض کلیات خودرو نیست و این جا‎به‎جایی سوخت با هزینه بسیار اندک امکان پذیر است.

مخترع ایرانی خودرو با سوخت آب ساخت

کارگزاری فارابی