جوابیه شورای اسلامی آبیز به اظهارات مدیرکل اوقاف استان خراسان جنوبی

در پی انتشار گفت‌وگوی مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی با خبرنگار تسنیم با عنوان "برخی با شفاف‌سازی درآمد موقوفه آب کرق سرهنگ آبیز مخالف می‌کنند" اعضای شورای اسلامی روستای آبیز و شورای آب کر آبیز توضیحاتی را برای دفتر این خبرگزاری ارسال کردند.

جوابیه شورای اسلامی آبیز به اظهارات مدیرکل اوقاف استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در متنی که از سوی شورای آب کر آبیز به دفتر خبرگزاری تسنیم ارسال‌شده آمده است: در تاریخ 14 دی 95 در مسجد امام علی (ع) آبیز جلسه سوم دادگاه درخصوص ادعای اداره اوقاف خراسان جنوبی مبنی بر وقفیت مدار 12 قنات جاریه آبیز مشهور به آب کر با حضور بیش از هزار نفر از مردم آبیز برگزار شد که دلائل و دفاعیات طرفین توسط ریاست شعبه اول دادگاه زیرکوه شنیده شد و مردم آبیز در حالی که کفن‌پوش شده بودند بدون هرگونه تشنج و درگیری با آرامش شاهد رسیدگی به پرونده بودند.

مطلب درج شده با عنوان "برخی با شفاف‌سازی درآمد موقوفه آب کرق سرهنگ آبیز مخالفت می‌کنند" این موضوع را به مخاطب القا می‌کند که موقوفه‌ای به نام" آب کر" موجود است که صرفا اختلاف بر سر نحوه هزینه کرد درآمدهای آن است و اوقاف به عنوان یک ناجی آن هم به درخواست مردم آبیز وارد عمل شده است.

در این مصاحبه طوری وانمود شده که این آب در تصرف 12 نفر است در حالی که این اشخاص نمایندگان مورد وثوق و قبول مردم هستند که بدوا توسط دادگاه انقلاب با امضای فقیه به عنوان اعضای "شورای آب کر" تعیین شده‌اند و بر این آب مدیریت می‌کنند و هیچکس متعرض این نحوه مدیریت نیست و اگر باشد ارتباطی به غیر مالکان ندارد.

چرا اوقاف اعلام نمی‌کند که آب کر از طریق فخریز (فرخیز) و اضافه شدن یک روز به مدار آب قنات ایجاد شده است و از ابتدای ایجاد در اختیار مردم بوده و چندین بار در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

یک بار در سال 46 و آخرین بار در سال 58 به این موضوع رسیدگی شده است و توسط دادگاه انقلاب بیرجند در اختیار اعضای شورای آب کر به عنوان نمایندگان مردم قرار گرفته است.

در ادعایی که اوقاف با طرح دادخواست علیه اهالی آبیز مطرح کرده است طوری وانمود شده است که گروهی از مردم آبیز مدعی وقفیت این آب شده‌اند در حالی که خواهان این پرونده اداره اوقاف است.

موضوع اختلاف در این مصاحبه نحوه هزینه کرد و نظارت بر آن و به در خواست مردم ذکر شده است در حالی که اصل موضوع ادعای وقفیت آب کر توسط اداره اوقاف در مقابل حق مالکیت و تصرف چند صد ساله مردم بر آب کر است.

در حالی اعلام شده است که نوه واقف در بیرجند حضور دارد که تاکنون در پرونده به چنین شخصی اشاره نشده است و هیچ نام و نشانی از آن در آبیز نیست و نکته جالب‌تر اینکه ملکی که نه وقف‌نامه دارد و نه نام واقف مشخص است و نه شهرتی بر وقف دارد و حتی دو نفر هم به عنوان شاهد به این موضوع گواهی نمی‌دهند در حالی که در مقابل آن صورتجلسه‌های رسمی دادگاه قاین در سال 46 مبنی بر تحویل آب کر به مردم و صورتجلسه سال 58 و پس از انقلاب اسلامی مبنی بر ذی حق شناختن مردم به عنوان مالک آب کر به امضای ریاست دادگاه انقلاب اسلامی و حاج آقای فقیه (رئیس کمیته انقلاب اسلامی آن زمان و امام جمعه فقید زیرکوه) رسیده و آب تحویل نمایندگان مردم به عنوان شورای آب کر شده است و به بیش از چند صد سال تصرف مردم توجهی نشده است و واقعیت به شکل دیگری وانمود شده است که این خلاف شأن اداره اوقاف است.

متاسفانه اداره اوقاف قبل از طرح این ادعا در دادگاه، بر مبنای شهادت کذب چند نفر مدعی تصرف آب کر شده و بر این مبنای غیر واقعی از طریق اداره ثبت زیرکوه درخواست ثبت ملک مردم را بر مبنای تصرف طرح کردند که با اطلاع مردم و اثبات اینکه در طول تاریخ حتی یک ثانیه از این آب در تصرف اداره اوقاف نبوده است این پروسه از طریق شورای عالی ثبت متوقف شد.

در اینجا دلائل مالکیت مردم جهت تنویر ذهن مخاطبان به اختصار اعلام می‌شود:

1- منشأ ایجاد آب کر، فرخیز است که از افزایش یک شبانه روز به مدار آب قنات ابیز که بر 11 بوده است ایجاد شده است که دلائل آن علاوه بر اطلاع مردم که سینه به سینه ذکر شده است و این آب را فخریز نامیده‌اند تکرار کلمه فخر 24 ساعت آب فیمابین مدار اول و آخر قنات آبیز است که در مقابل آن نه وقف نامه‌ای وجود دارد و نه واقف مشخصی وجود داشته و نه نام و نشانی از وی در آبیز وجود دارد و نه تاکنون هیچکس در آبیز این مقدار آب داشته است در حالی که در مقابل آن حدود بیست موقوفه دارای وقف‌نامه در آبیز وجود دارد که اسنادش در اختیار اوقاف است.

2- استعلام صورت گرفته از اداره ثبت زیرکوه که مشخصا پاسخ داده شده است که توسط نماینده مالکین و میراب قنات آبیر  در خصوص آب کر و در خواست ثبت ملک به عنوان مالکیت شده است.

3- در سال 46 طبق صورتجلسه رسمی دادگاه این آب به عنوان ملک در اختیار مردم قرار گرفته است.

4- در سال 58 توسط دادگاه انقلاب و پس از طمع بعضی اشخاص با تنظیم صورتجلسه آب در اختیار نمایندگان مالکین موسوم به شورای آب کر شده است که به صورت شورایی بر این ملک نظارت می‌کنند.

5- هیچ سند محکمه پسندی به جز یکسری ادعاهای تکراری مبنی بر وقفیت آن وجود ندارد که در طول صد سال اخیر چندین بار تکرار و با وجود رسیدگی بارها حکم به نفع مردم صادر شده است.

6- تصرف چند صد ساله مردم بر این آب و خصوصا اینکه حتی یک نفر هم مدعی وقف بودن آن نیست طبق ماده 35 قانون مدنی خود مهمترین دلیل مالکیت است.

7- عدم اشتهار به وقف در طول تاریخ به گواهی استشهادیه‌های پیوست پرونده.

ضمنا مدارک و اسناد دیگری هم هست که در این مقوله نمی‌گنجد و صرف وجود چند کلمه وقف در غیر معنای حقوقی‌اش در یک استشهادیه قدیمی دلیل بر وقفیت حق و حقوق بیش از پنج هزار از اهالی آبیز نمی‌گردد.

ملکی که با جان آنان آمیخته است و هر گونه تصمیمی با حقوق این مردم و زندگی و معیشت آنان موثر می‌باشد وهیج توجیهی ندارد که حق الله را بر حق الناس ترجیح داد.

همچنین در مطلبی جداگانه که از طرف اعضای شورای روستای آبیز به دفتر این خبرگزاری رسیده، آمده است: در تاریخ 14 دی سومین جلسه رسیدگی به ادعای اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی به طرفیت اهالی آبیز مبنی بر وقفیت مدار 12 قنات جاریه آبیز در حالی برگزار شد که متاسفانه بدون انعکاس حضور بیش از هزار نفری مردم آبیز و اظهارات و دفاعیات مردم گفت‌وگوی حاج آقای گرایلی مدیرکل اوقاف به عنوان یکی از اصحاب دعوی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که به نوعی مطالب و موضوع جلسه مورد تحریف قرار گرفته است.

در حالی که اصل دادخواست مطرح شده توسط اداره اوقاف به طرفیت اهالی آبیز مطرح شده است و اوقاف مدعی وقفیت مدار 12 قنات آبیز در مقابل حقوق مالکانه مردم شده  است، مطلب منتشره موضوع اختلاف را نحوه هزینه کرد در آمدهای حاصله عنوان کرده است در حالی که مردم در این خصوص هیچ ادعا و اختلافی ندارند.

در مصاحبه انجام شده طوری مطالب تحریف شده است و به مخاطب تلقین می‌گردد که "ملک آب کر"به عنوان موقوفه معرفی شده و انگار که عده‌ای از مردم به طرفیت 12 نفر متصرف از اداره اوقاف در خواست دخالت کرده‌اند در حالی که نه تنها هیچکدام از اهالی آبیز مدعی وقفیت این آب نیست که خواهان این پرونده اداره اوقاف است و هنوز که پرونده در خلال رسیدگی است حکم را صادر کرده‌اند و این در حالی است که به حساسیت‌های مردمی درخصوص این ملک آگاه هستند.

دادگاه برای رسیدگی به دادخواست مردم آبیز در رد ادعای اوقاف، در مسجد جامع آبیز برگزار شد. دادگاهی که به دلیل وجود تعداد زیاد خواندگان، با تدبیر قاضی و به منظور جلوگیری از مشکلات متعدد و غیر قابل پیش‌بینی در مسجد آبیز برگزار شد. چرا آقای مدیرکل هیچ اشاره به محل برگزاری دادگاه نکرده‌اند؟ در حالی که جلسه دادگاه برای رسیدگی به دادخواست مردم مبنی بر رد ادعای اوقاف برگزار شده و هیچ ارتباطی به نحوه دخل و خرج در آمدهای ملک اجدادی مردم نداشته است.

مدیرکل آیا جمعیت حاضر در هر دو جلسه دادگاه را 12 نفر دیدند و حتی کفن‌پوشان ردیف اول و دوم جمعیت حاضر که برای حرمت دادگاه با هوشیاری و متانت از طریق قانونی پیگیر مطالبات قانونی خود هستند را ندیدند؟

وقتی پرونده‌ای در دادگاه مسیر طبیعی خود را طی می‌کند پس بگذارید ادله طرفین در دادگاه بررسی شود و اوقاف ادله خود را به دادگاه ارائه کند و ما هم پاسخ داده‌ایم پس اجازه دهیم از مسیر قانونی به مسئله متنازع فیه رسیدگی شود و با تحریک مردم بر طبل تفرقه و تشنج نکوبیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدطاهر گرایلی نیز در پاسخ به دلایل و اظهارات شورای اسلامی روستای آبیز و شورای آب کر آبیز ضمن ارسال مدارک و سندهایی به دفتر خبرگزاری تسنیم مبنی بر موقوفه بودن این موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار داشت: برخی از افرادی که جزو تحصن کنندگان هستند در سال 58 استشهاد محلی امضا کرده که آب کرق آبیز وقف است و آیت‌الله فقیه در آن زمان آن استشهاد را امضا کردند.

 

وی افزود: اجاره نامه‌های قدیم که نشان می‌دهد این آب کرق سرهنگ آبیز وقف است در حال حاضر موجود است وآب نامه مربوط به 108 سال قبل است و در دفتر خانه ثبتی مدارکی ثبت شده است.

 

 

مدیرکل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی گفت: مردم اهالی در سال 58 اعلام کردند این ملک وقفی است و موقوفه قابل فروش نیست و ابتدا آن را معامله کرده اما باز معامله را برهم زندند که این ملک وقف است.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
گردشگری
فنی