نقض برجام آرى یا نه؟

اقدام آمریکا مبنی بر تمدید تحریمها یا قانون ایسا نقض آشکار محسوب مى‌شود و باید مسؤولین مربوطه پاسخ قاطع و مناسبى به طرف مقابل بدهند. انتظار مى‌رفت، متن دو نامه وزیر امور خارجه به خانم موگرینى براى توده مردم شریف ایران بیان مى‌گردید.

نقض برجام آرى یا نه؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت حجت الاسلام علیزاده با عنوان «نقض برجام آرى یا نه؟ انتظار چیست؟» به شرح ذیل است:

طبق اجماع کلیه مسؤولان و دولتمردان به‌ویژه دست‌اندرکاران حوزه دیپلماسى کشور آنچه تحت عنوان قانون «ایسا» و یا تمدید تحریمها توسط آمریکا اتفاق افتاد، اگرچه توسط دولتمردان آمریکا متوقف گردید، نقض مسلم برجام تلقى مى‌گردد. این در حالى است که به عقیده 1+5 به‌ویژه آمریکا نقض نیست زیرا مى‌گویند هیچ تأثیرى به‌دنبال نداشته و این قانون قبل برجام هم بوده است و تنها تمدید آن صورت گرفته که آن‌هم توسط آمریکا متوقف گردیده است.
لذا اگرچه به نظر کارشناسان حوزه دیپلماسى اختلاف نظر بین جمهورى اسلامى ایران و 1+5 در این خصوص مى‌باشد ولى حق جمهورى اسلامى است که در قبال تعهداتى که دقیقاً و بلکه در مواردى جلوتر از برجام عمل نموده است، شاهد هیچ سطحى از بدعهدى توسط آمریکا و دیگر اعضاء 1+5 نباشد، چه نقض فراگیر و گسترده و چه نقض جزیى که البته عادت آمریکائیها معمولاً همین است، از نقضهاى جزیى آغاز مى‌کنند و چنان‌چه حریف عکس‌العمل نشان نداد، قدمى جلوتر مى‌گذارند و با نقضهاى بزرگترى، طرف مقابل را مواجه مى‌سازند.
و لذا طبق تأکید مقام معظم رهبرى مبنى بر این‌که این اقدام آمریکا (تمدید تحریمها یا قانون ایسا) نقض آشکار محسوب مى‌شود و باید مسؤولین مربوطه پاسخ قاطع و مناسبى به طرف مقابل بدهند. از این‌روى جلسات متعدد و سنگینى در بخشهاى مختلف نظام ازجمله شوراى امنیت ملى کشور شکل گرفت و در نتیجه، جمع‌بندى این شد که این نقض بر فرض هم که نقض فاحش و فراگیر نباشد، نباید به بدون پاسخ بماند، هرچند ما هرگز به‌دنبال نقض کامل برجام به‌صورت یک‌طرفه نبوده و نیستیم اما اجازه به طرف مقابل هم نخواهیم داد که کمترین بدعهدى بخواهد اعمال کند. علاوه بر نامه‌نگارى رسمى وزیر امور خارجه با خانم موگرینى و برخورد قاطع و انقلابى و البته مستند و مستدل مبنى بر تقبیح نقض اتفاق افتاده و درخواست جلسه‌اى براى مذاکره با 1+5 در این خصوص که البته منتج به نتیجه نیز گردید و جلسه روز سه‌شنبه در وین ثمره همین تلاشها و فشارها بود، هرچند به‌لحاظ کیفى جز این‌که بالاخره 1+5 را وادار به نشستى در این‌خصوص نمودیم، فایده‌اى به‌دنبال نداشت اما پیامى را به طرف مقابل منتقل ساخت که ما همواره مصمم بر اجراى دقیق برجام و دفاع از حق ملت بزرگ ایران هستیم و البته همزمان با این اقدامات دیپلماتیک، اقدام عمل بسیار مهمى نیز انجام گردید که پیام روشن‌ترى به طرفهاى مقابل داشت و آن راه‌اندازى موتور هسته‌اى براى کشتى‌ها و زیردریایى‌هاى بزرگ بود که معمولاً در کشتى‌هایى به‌کار مى‌رود که ماه‌ها در مأموریت دریایى (بدون نیاز به سوخت‌گیرى) باشند.
اقدام انقلابى که به نام (پیشران) مطرح گردید و پیام قاطعى براى جبهه استکبار و طرفهاى مذاکرات هسته‌اى به‌دنبال داشت. بنابراین آنچه تاکنون قابل تقدیر است، تشکیل هیئتى براى بررسى بدعهدى‌هاى آمریکا و کم و کیف نقض برجام و اقدامات و تلاشهایى که با شجاعت و قاطعیت صورت گرفته است و اما آنچه انتظار مى‌رود این است که نه فقط در مسأله برجام و بدعهدى‌هاى طرف مقابل بلکه در کلیه سیاستهاى خارجى با تأکید بر سه اصل عزت و مصلحت و حکمت، دو مؤلفه شجاعت و صداقت نیز مورد توجه قرار بگیرد. شجاعت اولاً در مقابل زیاده‌خواهى‌ها و بدعهدى‌هاى دشمنان ملت ایران و ثانیاً در اصلاح روشهایى که احیاناً در تراز نظام و ملت بزرگ ایران اسلامى نبوده است؛ و صداقت نیز چه در برابر جامعه جهانى که بدانند جمهورى اسلامى به‌دلیل داشتن مبانى دینى و مکتبى همواره به همه کشورها و ملتها و نیز قوانین بین‌المللى احترام گذارده و به‌دور از هر مکر و حیله و فتنه‌اى تنها بر پافشارى بر روى حق مسلم خویش اصرار داشته و دارد و نیز صداقت در برابر افکار عمومى داخل و مردم شریف ایران که با حساسیت همه اوضاع را رصد مى‌نمایند.
چه آن‌که انتظار مردم نیز اطلاع از همه مسائل پنهان و آشکار است و لذا در برابر مردم چیزى به نام محرمانه بودن معنى ندارد، لذا انتظار مى‌رفت حتى از متن بسیار مقتدرانه و قوى دو نامه وزیر امور خارجه به خانم موگرینى که حاوى استدلالهاى روشن و قاطع در اثبات نقض برجام توسط آمریکا مى‌باشد، به‌روشنى براى توده مردم شریف ایران بیان مى‌گردید تا بدون هیچ ابهام و شائبه‌اى، شجاعت مردان سیاست و حوزه دیپلماسى کشور را دریافت و تحسین مى‌نمودند.

فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درباره خیانت و بدعهدی آمریکا را در ذیل می خوانید:
خیانت آمریکا در برجام را توجیه نکنید

*    دشمن امروز
دشمن، امروز مشخّصاً عبارت است از آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین‌المللى، صهیونیست‌ها و دنباله‌هایشان؛ حالا دنباله‌هایشان خیلى اهمّیّتى ندارند، ارزشى ندارند که آدم اسم از آن‌ها بیاورد؛ اصلى‌ها این‌ها هستند. آمریکا دشمن است با جمهورى اسلامى، با ایران مستقل، با ایران روبه‌جلو و پیش‌رونده؛ انگلیس که مستعمرِ پیرِ از کارافتاده دوره قبل است و حالا باز مجدّداً به این منطقه می‌خواهد نفوذ کند، دشمن است؛ صهیونیست‌ها دشمنند؛ سرمایه‌داران بین‌المللى و زرسالاران بین‌المللى دشمنند؛ این‌ها دشمنهاى اصلى (هستند).(12/8/1395)


*    امتیازگرفتن از ایران با سخت‌گیرى!!
وزیر خارجه خوش‌اخلاق آمریکا در نامه و داعیّه خود توصیه مى‌کند به دولت بعدى که به ایران سخت بگیرید، هرچه مى‌توانید سخت‌گیرى کنید، تحریمها را حفظ کنید، نگه دارید، بدانید با سخت‌گیرى مى‌شود از ایران امتیاز گرفت، کما این‌که ما گرفتیم - او مى‌گوید - خب این دشمن است؛ حالا این دشمن، دشمن خندان است؛ یک دشمن بودکه مى‌آمد صریحاً مى‌گفت که ایران محور شرارت است، او این‌را صریحاً نمى‌گوید، امّا رفتار او همین رفتار است.(12/8/1395)


*    چشمت را باز کن، نه سر را داخل برف‌
پس ما که دائم مى‌گوییم دشمن، دشمن، نه این است که مى‌خواهیم شعار بدهیم، نه این‌که به قول بعضى آدمهاى بى‌انصاف مى‌گویند این‌ها در کار داخلى خودشان درمانده‌اند، ناچارند دشمن بتراشند؛ نه، دشمن‌تراشى نیست؛ خب دشمن است، چشمت را باز کن تا ببینى؛ ببندى چشمت را، البتّه نمى‌بینى؛ سرت را داخل برف فروکنى، نمى‌بینى، امّا سرت را بلند کن، نگاه کن، مى‌بینى.(12/8/1395)


*    اعتراف آمریکا به تحریم بعد از برجام!!!
چند روز قبل از این، همین آقاى مذاکره‌کننده آمریکایى صریحاً ایستاد و گفت - در تلویزیون ما هم پخش شد - که ما بعد از برجام هم ایران را تحریم کردیم.(12/8/1395)


*    اذعان مذاکره کنندگان ما به بدعهدى آمریکا
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که این‌ها بدعهدند، این‌ها دروغگویند، این‌ها پاى حرفشان نمى‌ایستند؛ حالا ملاحظه مى‌کنید! امروز آن کسى‌که دارد مى‌گوید آن‌ها بدعهدند دیگر من (فقط) نیستم؛ مسؤولین محترم کشور، خود مذاکره‌کنندگان ما که این‌همه زحمت کشیدند، یک سال و خرده‌اى مذاکره کردند، رفتند، نشستند، برخاستند؛ ده روز، پانزده روز، بیست روز خارج از کشور، پشت میز مذاکره با آن‌همه زحمت، عرق ریختند، زحمت کشیدند، آن‌ها دارند مى‌گویند.(12/8/1395) امروز مسؤولین دستگاه دیپلماسى خود ما و همان کسانى‌که در این مذاکرات از اوّل تا آخر حضور داشتند، همینها دارند مى‌گویند آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسؤولانش و وزیر خارجه‌اش و دیگران، از پشت دارد تخریب مى‌کند، مانع ارتباطات اقتصادى کشور با کشورهاى دیگر دنیا است؛ این‌را مسؤولین خود برجام دارند مى‌گویند.(11/5/1395)


*    نقشه کشیدن براى بعد از پایان برجام!
این دشمن است، (مگر) دشمن شاخ و دُم دارد؟ از حالا نشسته‌اند، دارند براى دوران بعد از پایان برجام فکر مى‌کنند که بعد از آن چه محدودیّت‌هایى را بر ایران تحمیل کنیم - که دوران برجام به خیال آن‌ها ده سال، دوازده سال مثلاً باید طول بکشد - از حالا دارند فکر آن‌وقت را مى‌کنند که ما با ایران، آن‌وقت چه‌کار کنیم، چه بگوییم، چه‌جورى عمل کنیم که محدودیّت ایجاد کنیم. دیگر دشمن از این بدتر؟ از این خبیث‌تر؟(19/10/1395)


*    مشکل کنونى کشور؛ آدمهاى سهل‌اندیش‌
مشکل کنونى کشور متأسّفانه به‌خاطر وجود آدمهاى بعضاً بى‌خیال و بعضاً سهل‌اندیش (است) که البتّه معدودند، اقلّیّتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقلابى و آگاه و بصیر کشور چیزى نیستند، امّا فعّالند: مى‌نویسند، مى‌گویند، تکرار مى‌کنند؛ تکرار مى‌کنند! دشمن هم به این‌ها کمک مى‌کند.(15/7/1394)


*    بى‌اعتمادىِ فقط زبانى برخى به آمریکا!
هنگامى که در انسان، احساس دشمنى و بى‌اعتمادى واقعى به طرف مقابل وجود داشته باشد، در مذاکرات و دیدارها، الزامات آن‌را رعایت مى‌کند و به گفته‌هاى طرف مقابل مطلقاً اعتماد نخواهد کرد. متأسفانه برخى‌ها حاضر نیستند این بى‌اعتمادى را قبول کنند و اگرچه به زبان مى‌گویند آمریکا دشمن است، اما احساس واقعى بى‌اعتمادى به آمریکا، در آن‌ها وجود ندارد.(28/6/1395)


*    «و لن‌ترضى عنک حتى...»
«و لن‌ترضى عنک الیهود و لا النّصارى حتّى تتّبع ملّتهم»؛ تا از اسلام دست برندارید، دشمنان اسلام با شما مخالفند. دشمن مى‌خواهد بگوید اگر من با کسى مخالف بودم، او باید از بین برود!(6/4/1369) استکبار جهانى نسبت به اسلام و انقلاب، از اعماق وجود کینه دارد و تا ملتى از اصول و دین خودش دست برندارد و تسلیم نشود، آن‌ها راضى نخواهند شد. کینه استکبار تمام‌شدنى نیست.(15/4/1368)


*    خیانت آمریکاییها را توجیه نکنید
بدحسابى‌هاى طرف غربى را - یعنى به‌خصوص آمریکا را - به‌حساب بیاوریم؛ مطلقاً در صدد این نباشیم که بدحسابى طرف مقابل را و بدقِلقى طرف مقابل را و خیانت طرف مقابل را یک‌جورى توجیه کنیم؛ این دارد بدحسابى مى‌کند - الان مشخّص است، آمریکایى‌ها دارند بدحسابى مى‌کنند - این بدحسابى را به‌حساب بیاوریم، به این توجّه کنیم.(3/6/1395)

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی